สายการบิน Nok Scoot รับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน Based in Bangkok !!

สายการบิน Nok Scoot กำลังเปิดรับสมัครลูกเรือที่มีใจรักงานบริการ มีความเป็นกันเอง ใส่ใจต่อความปลอดภัย พร้อมมอบประสบการณ์แสนประทับใจให้กับผู้โดยสาร

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

– รักษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนฉุกเฉินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนเครื่องบิน รวมถึงแนะนำการใช้คู่มือแนะนำด้านความปลอดภัยในห้องโดยสาร

– ตรวจสอบความปลอดภัยแก่ทุกคนบนเครื่องบิน

– ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้โดยสารบนเครื่องบิน

– มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านบริการและการขายเครื่องบินเพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กร

– ในฐานะตัวแทนขององค์กร ควรปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของสายการบิน

– มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของทีม และมีส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

 

 

คุณสมบัติ:

– เพศหญิง สัญชาติไทย

– สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานงานต้อนรับจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดหลังวันที่ 23 ก.พ. 1983)

– ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดหลังวันที่ 23 ก.พ. 1991)่

– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

– ผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน (สอบหลังจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017)

– สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเยี่ยม

– สามารถว่ายน้ำได้เป็นระยะ 50 เมตร

– จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้

– ไม่สวมเครื่องมือจัดฟัน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ nokscoot

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ