The Basel Graduate School of History (BGSH) มอบทุนเรียนต่อที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

The Basel Graduate School of History (BGSH) มอบทุน Tender Starting แก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์ ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

25,886 EUR (ประมาณ 990,000 บาท )

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์หรือเทียบเท่า

– มีแรงจูงใจในการดำเนินโครงกานวิจัยอิสระในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ bgsh.geschichte.unibas.ch

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Covering letter

– CV

– โครงร่างวิทยานิพนธ์สูงสุด 3 หน้า

– ประกาศนียบัตรระดับปริญญาโท

– ผลงานในระดับปริญญาโท 1-2 ผลงาน เช่น วิทยานิพนธ์

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bgsh.geschichte.unibas.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ