แนะนำ 10 หลักสูตรปริญญาตรีด้านการศึกษาที่ดีที่สุด ปี 2018 ซึ่งสามารถเรียนออนไลน์ได้

หลักสูตรออนไลน์ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มีข้อจำกัดด้านเวลา หรือการเข้าชั้นเรียนตามปกติ สามารถเรียนได้ตามสะดวก ซึ่งในปัจจุบัน มีหลักสูตรออนไลน์มากมายให้เลือกลงทะเบียน ทั้งจากในและต่างประเทศ

 

 

มีหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษามากมายที่สามารถลงทะเบียนเรียนทางออนไลน์ เพื่อให้คุณเรียนที่ไหนก็ได้จนจบหลักสูตรและได้วุฒิการศึกษาเช่นเดียวกับการไปมหาวิทยาลัย

วันนี้ เราจะมาแนะนำ 10 หลักสูตรออนไลน์สำหรับปริญญาตรีด้านการศึกษา ที่ได้ชื่อว่า ดีที่สุดประจำปี 2018 มาดูกันเลย!!

 

หลักสูตรเรียนทางไกล: Pedagogy

UNICARIOCA มุ่งเป้าไปที่การฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อทำหน้าที่ในการสอนในการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนประถมศึกษา นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับบทบาทอื่น ๆ ในตลาดงาน ทั้งในฐานะผู้จัดการ ผู้ประสานงานหรือที่ปรึกษาในสถาบันการศึกษาหรือองค์กรนอกโรงเรียน

 

ปริญญาตรีด้านการศึกษาและการพัฒนา 

หลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อช่วยในการพัฒนาคน

 

ปริญญาตรีด้านการศึกษา (ECE)

การศึกษานี้ จะให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ประสบความสำเร็จในหลายบทบาทที่เกี่ยวข้องกับวัยเด็ก เน้นประเด็นสำคัญของการศึกษาปฐมวัย และสำรวจประเด็นรวมถึงนวโน้มในปัจจุบันโดยไม่ต้องมีการปฏิบัติ

 

BEd (Hons) ในระดับประถมศึกษา

การศึกษานี้จะกำหนดเป้าหมายผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา ในฐานะครูผู้ฝึกสอนพลศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ให้คำแนะนำ หรือผู้บริหารโรงเรียน

 

ปริญญาตรี ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย

จุดประสงค์ทั่วไปของโครงการ คือการจัดเตรียมครูประถมศึกษาเพื่อสอนเด็กอายุระหว่าง 3 – 6 ขวบ ซึ่งหมายความว่าครูผู้สมัครควรได้รับความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้ของเด็กๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาด้านสังคมอารมณ์และจริยธรรม

 

ปริญญาตรี ด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา

เป้าหมายหลักของโครงการคล้ายกับหลักสูตรที่ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้ ต่างกันตรงที่เนื้อหาของหลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมสอนให้กับเด็กอายุระหว่าง 6 – 12 ปี

 

ปริญญาตรีด้านการศึกษา

ปริญญาตรีด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออนไลน์อิสลามจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง และมีเนื้อหาที่อ้างอิงกับศาสนา

 

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

มหาวิทยาลัยเทคนิค Perm State เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำด้านเทคนิคของรัสเซีย เป็นสถานศึกษาที่มีความหลากหลายสูง และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย

 

ปริญญาตรีด้านการบริหารงานบุคคล

ปริญญาตรีสาขาบริการ เป็นการศึกษาด้านงานบริการจาก MCNY ซึ่งจะเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งผู้นำในการให้บริการด้านต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ การบำบัดผู้ใช้สารเสพติด การให้คำปรึกษา การทำธุรกิจ และกฎหมายของชุมชน

 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสถาบันและการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EBBA) หลักสูตรบริหารจัดการสถาบันและการศึกษานี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่ทำงานในโรงเรียนระดับมัธยมปลายอย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งผู้บริหาร

 

ผู้ที่สนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์ได้ตามลิงก์ที่แนบไว้

 

ที่มา: onlinestudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ