ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับป.ตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ Massey University College

Massey University College จัดมอบทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี / สูงกว่าปริญญาตรี ลงเรียนแบบเต็มเวลา ที่ Massey University College ประเทศนิวซีแลนด์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูง แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ และประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ในคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีมูลค่า NZD $5,000 ต่อ 120 หน่วยกิต (ประมาณ 113,000 บาท)

-ระดับปริญญาตรีสูงสุด: NZD $ 20,000 (ประมาณ 453,000 บาท)

-ระดับบัณฑิตศึกษา: NZD $10,000 (ประมาณ 226,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เป็นนักเรียนต่างชาติที่จ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ซึ่งไม่ใช่พลเมือง หรือเป็นพลเมืองถาวรของนิวซีแลนด์ หรือออสเตรเลีย

-ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา (อย่างน้อย 120 หน่วยกิตต่อปี) ในปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

-ทุนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับปริญญาเอก

-ทุนการศึกษานี้อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการรับเข้าศึกษาต่อ

 

วิธีการสมัคร:

ใบสมัครจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยกรอกผ่านทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.massey.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ