10 สาขาวิชาใหม่ๆ น่าเรียนในต่างประเทศ ที่คุณอาจจะไม่คิดว่าเปิดสอนด้วย!!!

วันนี้เรามีสาขาวิชาใหม่ๆที่น่าเรียน ดูน่าสนุก...