11 ประเภทของคำคุณศัพท์ (Adj.) ในภาษาอังกฤษ + ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

คำคุณศัพท์ หรือ Adjectives เป็นคำที่จำเป็นและสำคัญมากในภาษาอังกฤษ! มันสามารถใช้อธิบายคุณลักษณะ อารมณ์ หรือบุคลิกภาพของทั้งคำนาม และคำสรรพนามได้

วันนี้เราจึงมีประเภทของคำคุณศัพท์มาให้นักเรียนที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษทุกคนได้เรียนรู้กัน โดยคำคุณศัพท์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

– Descriptive adjectives: คำคุณศัพท์เพื่ออธิบายคุณสมบัติของคำนามหรือสรรพนาม

– Limiting adjectives: คำคุณศัพท์เพื่ออธิบายจำนวน หรือปริมาณของคำนามหรือสรรพนาม

 

 

ซึ่งทั้งสองประเภทใหญ่ๆ นี้ก็สามารถแบ่งแยกย่อยได้มากถึง 11 ประเภทเลยล่ะ ว่าแล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของประเภทคำคุณศัพท์ พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นกันได้เลย :D

 

Descriptive adjectives ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

1. Attributive Adjectives

เป็นคำคุณศัพท์ที่ถูกวางอยู่ใกล้คำนามหรือสรรพนาม โดยส่วนใหญ่มักจะมีตำแหน่งอยู่ด้านหน้า เพื่อแสดงถึงคุณสมบัติของคำ และสามารถใช้คำคุณศัพท์มากกว่าหนึ่งคำในการอธิบายคำนามหรือคำสรรพนามเดียวกันได้ เช่น

– The flowers have a nice smell.

– The chatter made the room noisy.

 

2. Predicate Adjectives

เป็นคำคุณศัพท์ที่ปรากฎหลัง verb to be หรือ linking verb ใช้เพื่อขยายประธานของประโยค หรืออนุประโยค เช่น

– The pickles are salty.

– Tornadoes appear menacing.

 

 

Limiting adjectives ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

3. Definite & Indefinite Articles

สำหรับ Definite Article นั้นมีเพียงคำเดียวเท่านั้นคือ “the” ถูกใช้ด้านหน้าคำนามหรือคำสรรพนาม เพื่อระบุความเฉพาะเจาะจงของคำนามนั้นๆ เช่น

– The cat

– The cottages

Indefinite Articles ประกอบไปด้วย “a” และ “an” ถูกใช้ด้านหน้าคำนามหรือคำสรรพนามเช่นกัน เมื่อต้องใช้กับคำที่ไม่เป็นคำชี้เฉพาะเจาะจง เช่น

– A lion

– An ant

 

 

4. Possessive Adjectives

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น my, your, his, her, its, our, หรือ their เป็นต้น เป็นคำที่ขยายคำนามหรือสรรพนาม เพื่อแสดงถึงการครอบครอง การเป็นเจ้าของ เช่น

– I forgot my key at home.

– What is your phone number?

– The bookstore sold his favorite book.

– After many years, they returned to their homeland.

– We’ll make our decision and contact the people involved.

– The cat chased its ball down the stairs and into the backyard.

 

 

5. Demonstrative Adjectives

คุณศัพท์ชี้เฉพาะหรือนิยมคุณศัพท์ เช่น “this,” “these,” “that,” “those,” หรือ “what” เป็นต้น เป็นคำคุณศัพท์ที่ชี้เฉพาะให้กับคำนาม สรรพนาม หรือวลีคำนาม เช่น

– That dog is so adorable.

– He lives in this house.

– My friend preferred those plates.

– These books are too expensive.

 

 

6. Indefinite Adjectives

คือคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายคำนามในความหมายที่ไม่เฉพาะเจาะจง มักจะมีคำว่า “any”, “each”, “few”, “many”, “much”, “most”, “several”, หรือ “some” เป็นต้น ตัวอย่างดังนี้

– Many people continue to ignore warnings about the dangers of sunbathing.

– The examiners can pitch on any student to answer questions.

– There were a few people sitting at the back of the hall.

– All children should be taught to swim.

 

7. Interrogative Adjectives

หรือคำคุณศัพท์บอกคำถาม เช่น “which” หรือ “what” เป็นต้น มักจะใช้เพื่อขยายคำนาม หรือสรรพนามเพื่อให้เป็นคำถาม โดยจะถูกวางไว้ต้นประโยค และมีคำนามตามหลังเสมอ เช่น

– Which method is likely to produce the best results?

– What subject did you enjoy most?

 

 

8. Cardinal Adjectives

เป็นคำคุณศัพท์ที่แก้ไขคำนามด้วยการกำหนดหมายเลข (ระบุจำนวน) เช่น

– Five pens

– Six tables

 

9. Ordinal Adjectives

เป็นคำคุณศัพท์ตามลำดับ ระบุตำแหน่งของคำนามในอนุกรม เช่น

– The first date

– The third month

 

 

10. Proper Adjectives

คือคำคุณศัพท์ที่มาจากคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ สังเกตได้ง่ายๆ คือมักจะเริ่มต้นตัวอักษรแรกด้วยตัวใหญ่อยู่เสมอ เช่น

– Japanese food

– Russian opera

 

11. Nouns used as Adjectives

บางครั้งคำนามก็สามารถใช้เป็นคำคุณศัพท์ได้ มีหน้าที่เพื่อกำหนดหรืออธิบายคำนามอื่นๆ เช่น

– The computer exhibition

– A history teacher

 

 

จบกันไปแล้วกับ 11 ประเภทของคำคุณศัพท์ ถือเป็นหลักเบื้องต้นของการเรียนแกรมม่าร์ ก่อนที่จะตั้งใจลงรายละเอียดของแต่ละประเภทต่อไป รู้ไว้ได้นำไปใช้ได้ทั้งการพูด อ่าน และเขียนแน่นอนเลยล่ะ รับประกัน! :D

 

ที่มา: 7esl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ