12 แอปพลิเคชันช่วยสอนสำหรับคุณครู เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุกยิ่งขึ้น

ด้วยความที่เทคโนโลยีในสมัยนี้ก้าวหน้าไปมาก จึงกลายมาเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทต่อวงการ และเริ่มขยายวงกว้างเข้าสู่วงการการศึกษามากกว่าแต่ก่อน

วันนี้ทางเว็บไซต์ของเราจึงมีเครื่องมือเด็ดๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนมาฝาก จากการรวบรวมข้อมูลของเฟสบุ๊คเพจ ครูภาษาไทย: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งบางแอปพลิเคชั่นก็มีให้โหลดเฉพาะใน App Store หรือ PLAY STORE เท่านั้น

 

1. Kahoot

-สร้างข้อคำถาม/แบบฝึกปรนัย

-ใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนเป็นรีโมทกดตัวเลือก

-สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

 

2. Plicker

-สร้างข้อคำถาม/แบบฝึกปรนัย

-ใช้โค้ดเฉพาะจากเว็บไซต์พิมพ์ในกระดาษโดยการหมุนตัวเลือก A B C D ในโค้ดแทนการเลือกตอบ

-ใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจคำตอบ

-สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

 

3. Classdojo

-ช่วยเช็กชื่อนักเรียน หรือประมวลผลคะแนนพฤติกรรม หรือตรวจสอบการมาสาย

-ส่งข้อความติดตามนักเรียน หรือแจ้งผู้ปกครอง

 

4. Nearpod

-สร้างบทเรียนออนไลน์

-สร้างคำถามให้ผู้เรียนตอบหลังจากจบคลาส

 

5. Zipgrade

-ใช้กระดาษคำตอบจากเว็บไซต์ให้นักเรียนฝนคำตอบด้วยดินสอ 2B

-ใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจคำตอบ

-ประมวลผลคะแนนรายบุคคล

 

6. Prezi

-สร้างการนำเสนอออนไลน์

-สร้างความน่าตื่นเต้นในการนำเสนอ

 

7. Recap

-ใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน

-อัปโหลดวิดีโอถามตอบได้ตลอดเวลา

 

8. Voxer

-ทำหน้าที่คล้ายวิทยุสื่อสาร

-ใช้บันทึกเสียงโต้ตอบ

-ใช้ในกิจกรรมที่ต้องประสานงานกัน

 

9. Piktochart

-สร้างสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อ Infographic

-มีรูปภาพ และไอคอน

 

10. Edmodo

-ส่งงานผ่านระบบออนไลน์

-สร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์

-เช็กความก้าวหน้าของนักเรียนในการทำงาน

-มีคอมเมนต์โต้ตอบเหมือน Facebook

 

11. Schoology

-ส่งงานผ่านระบบออนไลน์

-สร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์

-เช็กความก้าวหน้าของนักเรียนในการทำงาน

-มีคอมเมนต์โต้ตอบเหมือน Facebook

 

12. Canva

-ตกแต่งภาพได้อย่างสวยงาม

-สร้างสื่อ Infographic

-สร้างชิ้นงานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน

-ส่งเสริมทักษะการออกแบบ

 

แอปพลิเคชั่นเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณครูที่ต้องการเปลี่ยนวิธีในการสอน หรือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้สนุกสนานกว่าเดิม

 

ที่มา: ครูภาษาไทย: ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ