ทุนป.โท เต็มจำนวนกว่า 24 ทุน โดย Maastricht University ประเทศเนเธอร์แลนด์

Maastricht University มหาวิทยาลัยรัฐในมาสทริชท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดมอบทุนการศึกษา Maastricht University Holland High Potential Scholarships ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนมูลค่า 29,000 ยูโร (ประมาณ 1 ล้านบาท) จำนวนกว่า 24 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน 24 ทุน มูลค่า 29,000 ยูโร (ประมาณ 1 ล้านบาท) ครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าประกันสุขภาพ ค่าสมัครวีซ่า ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมก่อนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดสอน คลิก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ใน EU / EEA

-สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลาที่ Maastricht University ในปีการศึกษา 2019 – 2020

-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา

-มีอายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ 1 กันยายน 2019

-มีผลการเรียนเป็นเลิศ

 

วิธีการสมัคร:

จำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทที่ Maastricht University ก่อน จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับทุนการศึกษานี้

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.maastrichtuniversity.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ