รวม 14 Synonyms ของคำว่า Bad ที่พบบ่อยที่สุด เพื่อใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษวันนี้เสนอเรื่อง Synonyms หรือคำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่จะเป็นในส่วนคำที่มีความหมายคล้ายกับคำว่า Bad เพื่อใช้อธิบายรูปประโยคต่างๆ ได้หลากหลายขึ้น

 

1. Terrible

แปลว่า สยดสยอง แย่มาก ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย

ตัวอย่าง: Anthony, the report that you turned in last month was terrible, please make sure this month’s report is a massive improvement!

 

2. Poor

Poor มีอยู่สองความหมาย โดยทั่วไปแปลว่าไม่มีเงินหรือยากจน อย่างไรก็ตามคำว่า poor ในบางกรณีอาจหมายถึงคนไม่ดี หรือมีคุณภาพต่ำ ซึ่งเป็นคำที่ค่อนข้างเป็นทางการ

ตัวอย่าง: The trusted newspaper source lost some of its prestige when it did a poor job of reporting the political issue.

 

3. Unacceptable

ซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ กล่าวคือบางสิ่งเลวร้ายจนไม่อาจยอมรับไม่ได้

ตัวอย่าง: I cannot believe that you thought this was okay – it is unacceptable!

 

4. Inadequate

ไม่เพียงพอ ไม่ดีพอ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ตัวอย่าง: Terry’s bank account has inadequate funds to purchase the television, so his credit card was denied.

 

5. Defective

มีข้อตำหนิ มีข้อเสีย ใช้งานไม่ได้

ตัวอย่าง: The microwave has a defective part so it will constantly break down.

 

6. Unfortunate

โชคร้าย เคราะห์ไม่ดี น่าเสียดาย มักหมายถึงสถานการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง: The fact that the road was under repair on the only day that we needed to drive that route was very unfortunate.

 

7. Inappropriate

ไม่เหมาะสม ไม่ควร ไม่ถูกกาลเทศะ

ตัวอย่าง: Sally’s inappropriate behavior landed her without a job.

 

8. Unpleasant

ไม่เป็นมิตร ไม่เป็นที่พึงพอใจ

ตัวอย่าง: I do not like to use the bathrooms at gas stations because I think they have an unpleasant

 

9. Serious

คำนี้สามารถอ้างถึงบางสิ่งที่จริงจัง และหมายถึงความร้ายแรง หรือสาหัส

ตัวอย่าง: She thought that she would not have to take actions after being threatened, but the police told her that it was more serious than she thought.

 

10. Harmful

ให้โทษ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย มุ่งร้าย เป็นภัย

ตัวอย่าง: Rebecca tried not to show it, but the things that the bullies were saying about her were really harmful to her self-esteem.

 

11. Critical

ใช้กล่าวถึงบางอย่างที่สำคัญมาก อธิบายปัญหา หรือสถานการณ์ หรือบางอย่างที่เป็นอันตราย หรือคับขัน

ตัวอย่าง: Louis was sent to the hospital in critical condition after he was involved in a head to head car accident.

 

12 . Severe

รุนแรง ดุเดือด เอาจริงเอาจริง

ตัวอย่าง: The severe traffic problems of the city were only made worse by the concert over the weekend.

 

13. Deleterious

เป็นผลร้าย เป็นอันตราย

ตัวอย่าง: Reading novels is not deleterious for children; in fact, it can help them relieve stress and stimulate their creativity.

 

14. Grievous

สาหัส รุนแรง แย่มาก บ่อยครั้งใช้อธิบายถึงความผิดพลาดที่ไม่อาจละเลยได้

ตัวอย่าง: The grievous wound in Carrie’s side caused her immense pain until she was able to go into the emergency room for surgery.

 

ที่มา myenglishteacher

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ