15 “องค์กรช่วยเหลือสตรี” จากทั่วโลก สิทธิและความเสมอภาค ที่ผู้หญิงไม่ได้สู้เพียงลำพัง

จากทั่วโลกยังมีองค์กรที่สนับสนุนสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องค่าจ้าง ในทางพฤติกรรม เพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิมีเสียงมีที่อยู่บนสังคมได้อย่างไม่ถูกข่มเหง

และเพื่อเป็นเกียรติแก่วันสตรีสากลซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 8 มีนาคม เราจึงนำเสนอรายชื่อองค์กรที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ให้ดีขึ้น เผื่ออาจเป็นประโยชน์ต่อคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

 

 

1. WOMEN’S GLOBAL EMPOWERMENT FUND

ตั้งแต่ปี 2007 กลุ่มผู้สนับสนุนนี้ได้ให้อำนาจแก่สตรีที่ได้รับการยกเว้นภายใต้สิทธิพิเศษในยูกันดาโดยนำเสนอการฝึกอบรมทางธุรกิจและการเข้าถึงสถาบันการเงินชุมชนรายย่อย”

การมีส่วนร่วมขององค์กรนี้ทำให้ชาวยูกันดาเติบโตขึ้น โดยมีผู้หญิงห้าคนที่อยู่ในโครงการ WGEF ที่ทำงานในตำแหน่งทางการเมืองและชนะเลือกตั้งในปี 2016

 

2. CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS

สนับสนุนสิทธิสตรีในการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกฎหมายกลุ่มนี้ และมีผลกระทบต่อกฎหมายทั้งในและระหว่างประเทศ

พวกเขามีอิทธิพลต่อนโยบายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในเอเชีย แอฟริกา และสหรัฐอเมริกา ทั้งยังช่วยลดการห้ามบังคับการทำแท้งในประเทศเอลซัลวาดอร์ ซึ่งทำให้ผู้หญิงถูกจำคุกในกรณีคลอดทารกที่ตายในครรภ์

 

3. WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL

องค์กรไม่แสวงผลกำไรนี้ทำการสนับสนุนผู้หญิงที่ถูกขับไส หรือด้อยโอกาสจากความขัดแย้งและการกดขี่ในดินแดนต่างประเทศ 8 แห่งรวมทั้งอิรักและรวันดา

หนึ่งในความพยายามหลายอย่างขององค์กรคือการศึกษาขั้นพืื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในชั้นเรียน และมองหาโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษา

 

4. SCHOOL GIRLS UNITE

องค์กรไม่แสวงผลกำไรนี้ขัดขวางการเลือกปฏิบัติด้านการศึกษาในหมู่หญิงสาวจากประเทศกำลังพัฒนา อย่างในประเทศมาลี ประเทศแอฟริกาที่มีเด็กหญิงเพียง 1 ใน 4 คนเท่านั้นที่จะได้รับการศึกษาถึงเกรด 7

School Girls Unite สนับสนุนการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยอยู่ที่ประมาณ 75 เหรียญต่อเด็ก 1 คน

 

5. TIME’S UP LEGAL DEFENSE FUND

การถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานเป็นเรื่องลำบากสำหรับผู้หญิงในการเอ่ยปากเล่า ทั้งการดำเนินตามกฎหมายก็มีค่าใช้จ่ายสูง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกฎหมาย Time’s Up ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์กฎหมายสตรีแห่งชาติเพื่อแสวงหาความช่วยเหลือด้านกฎหมายสำหรับผู้หญิงที่ต้องการต่อสู้กับการล่วงละเมิดในชั้นศาล

โดยผู้ก่อตั้งได้รับคำขอทั้งหมด 1700 รายจากทั่วโลก รวมทั้ง สหรัฐอเมริกา เคนยา และคูเวต เพียงภายในสองเดือนเท่านั้น

 

6. EVERY MOTHER COUNTS

นางแบบสาว Christy Turlington Burns ก่อตั้งกลุ่มนักเคลื่อนไหวกลุ่มนี้เพื่อพยายามที่จะปรับปรุงการดูแลทางการแพทย์สำหรับมารดาทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม การปรับปรุงการขนส่งไปยังสถานที่ดูแลรักษา และบริจาคอุปกรณ์สำคัญๆ ให้กับคลินิก องค์กรได้จัดมอบทุนช่วยเหลือสำหรับอัตราการตายของมารดามีการพัฒนาดีขึ้นในประเทศแทนซาเนีย เฮติ และอินเดีย

 

7. EQUALITY NOW

การยุติกฏหมายที่ไม่เป็นธรรมและความลำเอียงทางเพศเป็นจุดเน้นของ Equality Now ซึ่งช่วยเปลี่ยนกฎหมายได้มากกว่า 50 ฉบับและการมีสิทธิเท่าเทียมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1992

จากการเคลื่อนไหวนี้ทำให้ผู้หญิงในคูเวตมีสิทธิออกเสียง ในสหรัฐอเมริกาการประท้วงและการมีส่วนร่วมขององค์กรนี้ทำให้เกิดกฎหมายฉบับแรกที่ไม่อนุญาตการท่องเที่ยวทางเพศได้สำเร็จ

 

8. ORCHID PROJECT

เป็นการปฏิวัติประเพณีดั้งเดิมเรื่องการตัดอวัยวะเพศหญิง (FGC) ความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและรุกรานประเพณีถูกท้าทายโดยโครงการออร์คิดซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติการปฏิบัติโดยการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ เช่นเอธิโอเปีย

 

9. ANITA B. ORG

ตั้งแต่ปี 1987 องค์กรทางสังคมนี้ได้ดำเนินการตามพันธกิจของผู้ก่อตั้ง Anita Borg โดยมุ่งมั่นให้สตรีมีความชำนาญด้านเทคโนโลยี กลุ่มนี้มีแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมและความหลากหลายทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

ที่อินเดียพวกเขาจัดให้มีงานมหกรรมอาชีพสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ เพื่อให้บริษัทมีโอกาสได้เพิ่มความหลากหลายทางเพศในแรงงาน

 

10. FRIENDSHIP BRIDGE

แหล่งทรัพยากรทางการเงินแก่พื้นที่ยากจนในกัวเตมาลา ที่เปิดโอกาสให้มีการศึกษา และการฝึกอบรมด้านผู้ประกอบการ สตรีที่ให้ความร่วมมือกับสมาชิกคนอื่นๆ ใน ‘Trust’ และมีส่วนร่วมในการศึกษาจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการกู้ยืม

ด้วยเหตุนี้ Friendship Bridge จึงสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นให้กับประชากรได้ ด้วยการผสมผสานทุนกับทรัพยากรต่างๆ

 

11. PATHFINDER INTERNATIONAL

Pathfinder พยายามขจัดอุปสรรคในการให้บริการด้านสุขภาพหรือการสืบพันธุ์ในกว่า 19 ประเทศทั่วโลก เพื่อยุติการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย และการแพร่เชื้อ HIV องค์กรนี้ยังให้คำปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด

 

12. DRESS FOR SUCCESS

การสวมใส่ชุดที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์งานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานที่คาดหวังการได้งาน ซึ่งเป็นเวลากว่า 20 ปีที่ผู้ดูแลใน Dress for Success ได้ช่วยผู้หญิงให้บรรลุเป้าหมายอย่างมืออาชีพด้วยการจัดหาเครื่องแต่งกายที่พวกเธอไม่สามารถซื้อได้

 

13. GLOBAL FUND FOR WOMEN

การเคลื่อนไหวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างได้รับอิทธิพลจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรองค์กรนี้ ซึ่งพยายามจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อความเสมอภาค

โดยองค์กรได้ให้คำแนะนำกว่า 5000 แนวทางใน 175 ประเทศตั้งแต่ปี 1987 รวมถึงความพยายามในการปรับปรุงสภาพการทำงานของสตรีและยุติการค้ามนุษย์

 

14. SHARE & CARE FOUNDATION

ช่วยให้สตรีมีบทบาทขึ้นในชนบทอินเดีย ซึ่งจัดลำดับความสำคัญด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ เป้าหมายของพวกเขาเน้นเรื่องการฝึกอบรมการป้องกันตัวเองสำหรับผู้หญิง รวมถึงทักษะการจัดการทางการเงิน

 

15. MADRE

หลังจากสงครามหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ MADRE ได้ร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่นเพื่อสร้างแนวทางแก้ไข เมื่อทรัพยากรขาดแคลนองค์กรจะนำเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงมาช่วยในการสร้างใหม่

ในเคนย่าอาจหมายได้ถึงน้ำสะอาด ในโคลอมเบียหมายถึงศิลปะบำบัดสำหรับผู้รอดชีวิตจากสงคราม หรือการทำละเมิด

 

ที่มา mentalfloss.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ