15 อาชีพรายได้ดีที่สุดในอเมริกา อ้างอิงจากเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ ได้ทำคงรวยมากๆ

การเลือกสายที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยย่อมส่งผลต่อการทำงานในอนาคต เพราะหลังจากที่เราเรียนจบแล้ว บททดสอบต่อมาก็คือชีวิตจริง การทำงานจริงๆ ซึ่งการเลือกทำงานในแต่ละที่นั้น แน่นอนว่าเราต้องคำนึงถึงรายได้ที่จะได้รับเป็นอันดับแรกๆ แต่จะดีแค่ไหนถ้าอาชีพที่เราทำ สามารถสร้างรายได้จำนวนมากให้เรา

ใครอยากรวย ต้องห้ามพลาดบทความที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ บทความที่ว่านั่นก็คือ 15 อาชีพที่ทำรายได้ได้มากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

15. วิสัญญีพยาบาล

รายได้ขั้นต่ำต่อปี: $164,030 (ประมาณ 5,400,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 39,860 คน

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 19.3%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาโท

 

14. ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

รายได้ขั้นต่ำต่อปี: $168,140 (ประมาณ 5,500,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 750 คน

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 17.8%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาเอก หรือปริญญาวิชาชีพด้านทันตแพทย์

 

13. ทันตแพทย์เฉพาะทาง

รายได้ขั้นต่ำต่อปี:  $171,900 (ประมาณ 5,600,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 5,380 คน

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 8.5%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด:  ปริญญาเอก หรือปริญญาวิชาชีพด้านทันตแพทย์

 

12. ทันตแพทย์ทั่วไป

รายได้ขั้นต่ำต่อปี: $173,860 (ประมาณ 5,700,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 105,620 คน

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 18%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาเอก หรือปริญญาวิชาชีพด้านทันตแพทย์

 

11. กุมารแพทย์

รายได้ขั้นต่ำต่อปี: $184,240 (ประมาณ 6,000,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 26,960 คน

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 10.3%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาเอก หรือปริญญาวิชาชีพด้านการแพทย์

 

10. ประธานบริหาร

รายได้ขั้นต่ำต่อปี:  $194,350 (ประมาณ 6,400,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 223,260 คน

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 1.2%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาตรี

 

9. จิตแพทย์

รายได้ขั้นต่ำต่อปี: $200,220 (ประมาณ 6,600,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 24,820 คน

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 14.9%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาเอก หรือปริญญาวิชาชีพด้านการแพทย์

 

8. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและรักษาโรคทั่วไป

รายได้ขั้นต่ำต่อปี: $200,810 (ประมาณ 6,640,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 122,970

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 10.2%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาเอก หรือปริญญาวิชาชีพด้านการแพทย์

 

7. อายุรแพทย์

รายได้ขั้นต่ำต่อปี: $201,840  (ประมาณ 6,670,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 45,290 คน

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 9.4%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาเอก หรือปริญญาวิชาชีพด้านการแพทย์

 

6. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

รายได้ขั้นต่ำต่อปี: $205,560  (ประมาณ 6,790,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 338,620 คน

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 14.9%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาเอก หรือปริญญาวิชาชีพด้านการแพทย์

 

5. ทันตแพทย์จัดฟัน

รายได้ขั้นต่ำต่อปี: $228,780  (ประมาณ 7,500,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 5,200 คน

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 18.3%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาเอก หรือปริญญาวิชาชีพด้านการแพทย์

 

4. ศัลยแพทย์ช่องปาก

รายได้ขั้นต่ำต่อปี: $232,870  (ประมาณ 7,700,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 5,380 คน

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 17.9%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาเอก หรือปริญญาวิชาชีพด้านการแพทย์

 

3. สูตินรีแพทย์

รายได้ขั้นต่ำต่อปี: $234,310 (ประมาณ 7,740,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 19,800 คน

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 17.6%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาเอก หรือปริญญาวิชาชีพด้านการแพทย์

 

2. ศัลยแพทย์

รายได้ขั้นต่ำต่อปี: $252,910 (ประมาณ 8,300,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา: 41,190

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 19.8%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาเอก หรือปริญญาวิชาชีพด้านการแพทย์

 

1. วิสัญญีแพทย์

รายได้ขั้นต่ำต่อปี: $269,600 (ประมาณ 8,900,000 บาท)

จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา:  30,190 คน

อัตราการขยายของอาชีพ (ปี 2014 – 2024): 21%

วุฒิการศึกษาที่กำหนด: ปริญญาเอก หรือปริญญาวิชาชีพด้านการแพทย์

 

จะเห็นว่าอาชีพส่วนใหญ่ที่ทำเงินได้จะเป็นสายอาชีพทางการแพทย์ทั้งนั้นเลยนะคะ..

ที่มา:  www.businessinsider.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ