ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรียนต่อป.โท-เอกต่างประเทศ รวม 153 ทุน

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน “ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ” ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) โดยทุนดังกล่าวมีจำนวน 152 หน่วยทุน รวมทั้งสิ้น 153 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนจำนวน 152 หน่วยทุน รวมทั้งสิ้น 153 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโท ปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก (ประเทศที่กำหนดให้ไปเรียนต่อจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหน่วยงาน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ที่เว็บไซต์ scholar.ocsc.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholar.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ