กระทรวงศึกษาธิการฯ แห่งคาซัคสถาน มอบทุนป.ตรี/โท/เอก รวมทั้งสิ้น 160 ทุน

กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน เชิญชวนนักศึกษาต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่สดใส ณ มาหาวิทยาลัยในคาซัคสถาน โดยให้การสนับสนุนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 160 ทุน

– ทุนป.ตรี 25 ทุน

– ทุนป.โท 125 ทุน

– ทุนป.เอก 10 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีบันทึกผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-บัตรประจำตัวประชาชน

-จดหมายรับรอง

-เอกสารการศึกษา

-จดหมายแนะนำตัว

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

หลังจากลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุนออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

19 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bolashak.gov.kz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ