17 โลโก้ของแต่ละองค์กร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก กับการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน…

กว่าจะมาเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน เชื่อว่าทุกองค์การล้วนมีเรื่องราวความเป็นมาที่แตกต่างออกไป รวมไปถึงโลโก้ขององค์ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นองค์กร และอยู่กับองค์กรไปตลอด

ไม่ว่าจะเป็น YAHOO, Stabucks, Amazon, Apple และอื่นๆ ล้วนมีพัฒนาการของโลโก้ที่แตกต่างไปจากเดิม หากใครที่ยังไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าของโลโก้เหล่านี้ในวัยเด็กของคุณ มาดูกันเลย

และนี่คือ 17 โลโก้ขององค์กรที่มีชื่อเสียงจากอดีตจนมาถึงปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยู่เหมือนกันนะ…

 

1.

2.

3.

 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 

 

ที่มา: rd

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ