185 คำกริยาที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทำให้เรซูเม่ของคุณยอดเยี่ยม!

เบื่อหรือยังกับการใช้คำศัพท์เดิมๆ ในการเขียนรีซูเม่ที่มักจะใช้แต่คำซ้ำๆ ที่ผู้ว่าจ้างต่างเห็นกันมานับไม่ถ้วน

ลองมาเพิ่มความสร้างสรรค์กันหน่อยดีกว่าไม่? กับการอัปเดตประวัติย่อของคุณให้ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนคำและวลีให้ดูน่าสนใจและน่าดึงดูดในสายตาของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำ, การจัดการ หรือด้านการสนับสนุนลูกค้า ลองดูว่าจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้าง!

 

 

คำศัพท์แสดงถึงความเป็นผู้นำ:

– Chaired
– Controlled
– Coordinated
– Executed
– Headed
– Operated
– Orchestrated
– Organized
– Oversaw
– Planned
– Produced
– Programmed

 

 

คำศัพท์แสดงถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ:

– Administered
– Built
– Charted
– Created
– Designed
– Developed
– Devised
– Founded
– Engineered
– Established
– Formalized
– Formed
– Formulated
– Implemented
– Incorporated
– Initiated
– Instituted
– Introduced
– Launched
– Pioneered
– Spearheaded

 

 

คำศัพท์แสดงถึงการประหยัดเวลา / ประหยัดเงิน:

– Conserved
– Consolidated
– Decreased
– Deducted
– Diagnosed
– Lessened
– Reconciled
– Reduced
– Yielded

 

 

คำศัพท์แสดงถึงประสิทธิภาพในการขายและความพึงพอใจของลูกค้า:

– Accelerated
– Achieved
– Advanced
– Amplified
– Boosted
– Capitalized
– Delivered
– Enhanced
– Expanded
– Expedited
– Furthered
– Gained
– Generated
– Improved
– Lifted
– Maximized
– Outpaced
– Stimulated
– Sustained

 

 

คำศัพท์เมื่อได้เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบางสิ่ง:

– Centralized
– Clarified
– Converted
– Customized
– Influenced
– Integrated
– Merged
– Modified
– Overhauled
– Redesigned
– Refined
– Refocused
– Rehabilitated
– Remodeled
– Reorganized
– Replaced
– Restructured
– Revamped
– Revitalized
– Simplified
– Standardized
– Streamlined
– Strengthened
– Updated
– Upgraded
– Transformed

 

 

คำศัพท์แสดงถึงการจัดการทีม:

– Aligned
– Cultivated
– Directed
– Enabled
– Facilitated
– Fostered
– Guided
– Hired
– Inspired
– Mentored
– Mobilized
– Motivated
– Recruited
– Regulated
– Shaped
– Supervised
– Taught
– Trained
– Unified
– United

 

 

คำศัพท์แสดงถึงการลงทุนหรือทรัพยากร:

– Acquired
– Forged
– Navigated
– Negotiated
– Partnered
– Secured

 

 

คำศัพท์แสดงถึงการสนับสนุน / ดูแลลูกค้า:

– Advised
– Advocated
– Arbitrated
– Coached
– Consulted
– Educated
– Fielded
– Informed
– Resolved

 

 

คำศัพท์แสดงถึงการวิเคราะห์ / วิจัย:

– Analyzed
– Assembled
– Assessed
– Audited
– Calculated
– Discovered
– Evaluated
– Examined
– Explored
– Forecasted
– Identified
– Interpreted
– Investigated
– Mapped
– Measured
– Qualified
– Quantified
– Surveyed
– Tested
– Tracked

 

 

คำศัพท์เกี่ยวกับการเขียน / การสื่อสาร:

– Authored
– Briefed
– Campaigned
– Co-authored
– Composed
– Conveyed
– Convinced
– Corresponded
– Counseled
– Critiqued
– Defined
– Documented
– Edited
– Illustrated
– Lobbied
– Persuaded
– Promoted
– Publicized
– Reviewed

 

 

คำศัพท์เก่ียวกับการควบคุม:

– Authorized
– Blocked
– Delegated
– Dispatched
– Enforced
– Ensured
– Inspected
– Itemized
– Monitored
– Screened
– Scrutinized
– Verified

 

 

คำศัพท์แสดงถึงการประสบความสำเร็จ:

– Attained
– Awarded
– Completed
– Demonstrated
– Earned
– Exceeded
– Outperformed
– Reached
– Showcased
– Succeeded
– Surpassed
– Targeted

 

 

ลองนำคำศัพท์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับเรซูเม่คุณดูสิ! เชื่อว่ามันจะทำให้เรซู่เม่ของคุณโดดเด่นขึ้นมาจนอาจได้งานที่ต้องการก็เป็นได้ :)

 

ที่มา: themuse

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ