มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน

ใครกำลังรองานดีๆ อยู่ เชิญทางนี้!! มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรีประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวนที่เปิดรับทั้งสิ้น 74 อัตรา โดยสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ – 21 สิงหาคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

พนักงานจ้างเหมาเอกชน ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 74 อัตรา

 

กลุ่มอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา

– อาจารย์ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (วิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (การท่องเที่ยวและนันทนาการ) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (สังคมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (กิจกรรมเข้าจังหวะ, ลีลาศ) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (แฮนด์บอล) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (บาสเกตบอล) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (วอลเลย์บอล) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (ว่ายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (เทนนิส) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (หลักสูตรและการสอน) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (เทคโนโลยีการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

– อาจารย์ (สุขศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

 

กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา จำนวน 59 อัตรา

– นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา

– นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

– นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

– นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

– นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

– นักวิชาการศึกษา จำนวน 7 อัตรา

– บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

– ผู้เชี่ยวชาญงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

– ผู้เชี่ยวชาญกีฬาในประเทศ จำนวน 3 อัตรา

– กีฬายกน้ำหนัก

– กีฬาเซปักตะกร้อ

– กีฬายูโด

– เจ้าหน้าที่บริการวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 อัตรา

– เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 2 อัตรา

– พนักงาขับรถ จำนวน 3 อัตรา

-คนงาน จำนวน 20 อัตรา

 

วิธีสมัคร:

ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

สอบถามเพิ่มเติม:

โทร. 0-3805-4192

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ