เตรียมตัวให้พร้อม! สมัครทุน Chevening ประจำปีการศึกษา 2021/2022

เตรียมตัวให้พร้อม ทุน Chevening ประจำปีการศึกษา 2021/2022 เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาจากประเทศไทยศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ใครที่อยากเรียนต่อระดับปริญญาโทด้วยทุนเต็มจำนวน พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบจัดเต็ม บอกเลยว่าห้ามพลาดทุนนี้เด็ดขาด!! มาดูรายละเอียดเพื่อเตรียมตัวกันได้เลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางไป – กลับระหว่างประเทศ

– ค่าสมัครวีซ่า

– ค่าเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรมของ Chevening ที่จะจัดในสหราชอาณาจักร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ดูสาขาวิชาต่างๆ ได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นพลเมืองของประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับทุน (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในปีการศึกษา 2021/2022

– ผู้สมัครจะต้องเต็มใจที่จะกลับไปยังประเทศบ้านเกิดหรือดินแดนของตนหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี

– ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 ตามระบบอังกฤษ หรือเทียบเท่า 3.00

– มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

– มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับเทียบเท่า IELTS 6.5 ขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน

– ทรานสคริปต์จากมหาวิทยาลัย และใบรับรองจบการศึกษา

– ตัวเลือกสาขาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร

– บุคคลอ้างอิงจำนวน 2 คน ที่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถ และทักษะด้านวิชาการของผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

3 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

chevening

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ