สมัครด่วน!! โครงการทุนรัฐบาลเกาหลีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ปี 2019

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา 2019 Global Korea Scholarship สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทที่มีผลการเรียนดีศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก เพื่อให้ผู้รับทุนได้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศเกาหลี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนค่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายประจำวัน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 

 

วิธีการสมัคร:

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสมัคร ต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือแบบด่วนมาตามที่อยู่ด้านล่างโดยเอกสารต้องถึงภายในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2019 เท่านั้น!

[ ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ]

Embassy of the Republic of Korea

Korean Education Center(KEC)

23 Thiam-Ruammit Road, Ratchadapisek, Huay-Kwang, Bangkok 10310 Thailand

TEL : +66-2-116-6852

 

ปิดรับสมัคร:

8 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

overseas.mofa.go.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ