มาแล้ว!! ทุนฟุลไบรท์ รับสมัครครู-อาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นที่สหรัฐฯ

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือฟุลไบรท์ (Fulbright ) เปิดรับสมัครชิงทุน 2020 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ที่เปิดโอกาสให้ครู-อาจารย์ชาวไทยได้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น ที่สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนครู-อาจารย์ชาวไทยตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

– สนับสนุนวีซ่า J-1

– โอกาสเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางที่กรุงเทพฯ

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

– โอกาสเข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

– ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโปรแกรมวิชาการ

– ค่าที่พัก และอาหาร

– ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย

– ค่าเดินทางไปยังโรงเรียนที่เป็นสถานที่ฝึกอบรม

– ค่าใช้จ่ายรายวันสำหรับมื้ออาหาร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

– ค่าประกันสัมภาระ

– โอกาสเข้าร่วมเวิร์คชอปปิดท้ายโปรแกรมฝึกอบรม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

– โอกาสรับทุนสนับสนุนในฐานะศิษย์เก่าของโครงการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนอบรมระยะสั้นที่สหรัฐอเมริกา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย มีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุไม่เกิน 50 ปี

2. ผู้สมัครต้องเป็นครูอาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (นักเรียนอายุ 12-18 ปี) ที่มีประสบการณ์สอน 5 ปีขึ้นไปในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. ได้รับการอนุมัติการลาจากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต้นสังกัด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ตามคำแนะนำที่ระบุในเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org

 

ปิดรับสมัคร:

18 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fulbrightthai.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ