ห้ามพลาด!! 100 ทุนการศึกษา ระดับ ปวส. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

โครงการพิเศษ ทุนการศึกษา ระดับ ปวส. เป็นโครงการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมกับสถานประกอบชั้นนำ อาทิเช่น IRPC,PTT,GC,TOP,GPSC,UBE,FORD ,RAII ,ANCA,GHOHE และ BLCP ให้ทุนการศึกษาและเป็นแหล่งฝึกงานพร้อมพิจารณารับเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

ซึ่งมีทุนแบ่งออกเป็น 5 ประเภททุนดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ปิโตรเคมี จำนวน 20 ทุน(โครงการ iPEC)

2. เคมีอุตสาหกรรม จำนวน 20 ทุน(โครงการ iPEC)

3. เทคนิคพลังงาน จำนวน 20 ทุน(โครงการ iPEC)

4. เทคนิคยานยนต์ จำนวน 20 ทุน(โครงการ ร่วมมือกับ ฟอร์ด)

5. แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน20 ทุน(โครงการทุน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 3 สาขา ตามวุฒิที่เรียนมา และเลือกศูนย์สอบ 4 ภาค ได้ 1 สถานที่ พร้อมทั้งระบุประเภททุนการศึกษาที่จะรับ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ปิโตรเคมี (โครงการ iPEC) อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมที่เพจเฟสบุ๊ค IPEC IRPCT

2. เคมีอุตสาหกรรม (โครงการ iPEC) อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมที่เพจเฟสบุ๊ค IPEC IRPCT

3. เทคนิคพลังงาน (โครงการ iPEC) อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมที่เพจเฟสบุ๊ค IPEC IRPCT

4. เทคนิคยานยนต์ (โครงการ ร่วมมือกับ ฟอร์ด) อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมที่เพจเฟสบุ๊ค FORD STAR ENGINE

5. แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (โครงการทุน) อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมที่เพจเฟสบุ๊ค MECHATRONIC IRPCT

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดาวโหลดเอกสารได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1a0RtY0UOSYafOcBNKDnoud-r1P7AFp7h/view?usp=sharing

2. สำเนาบัตรประชาชน(เซ็นรับรองสำเนา)

3. สำเนาทะเบียน (เซ็นรับรองสำเนา)

4. สำเนา รบ.5 เทอม หรือ รบ.สำเร็จการศึกษา (เซ็นรับรองสำเนา)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครให้เรียบร้อย และจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่ระบุทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

นายพิมล บังเกิดสุข วงเล็บมุมซองว่า “โครงการพิเศษ”
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
309 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์ ไม่เกิน 31 ม.ค.62 หากเกินกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์)

 

ปิดรับสมัคร:

31 ม.ค. 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.irpct.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ