พลาดไม่ได้!! ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนป.โท สำหรับผู้สมัครหญิง ณ ประเทศเยอรมนี

RWTH International Academy ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุน RWTH Women in Engineering Scholarship ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาโทสำหรับผู้สมัครหญิงที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ระยะเวลา 24 เดือน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่อไปนี้

– M. Sc. Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering,

– M. Sc. Management and Engineering in Computer Aided Mechanical Engineering,

– M. Sc. Management and Engineering in Structural Engineering and Risk Management of Industrial Facilities,

– M. Sc. Management and Engineering in Electrical Power Systems,

– M. Sc. Management and Engineering in Production Systems,

– M. Sc. Management and Engineering in Water,

– M. Sc. Production Systems Engineering,

– M. Sc. Robotic Systems Engineering,

– M. Sc. Textile Engineering.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับปริญญาตรี

2. ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A1 ขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่

– หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of intent) ไม่เกิน 500 คำ

– ใบรับรองที่ระบุว่าผู้สมัครเป็นหนึ่งในผู้ที่มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีในเกณฑ์ดีคิดเป็น 15% แรกจากทั้งหมด

– ใบรับรองว่าผู้สมัครมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A1 ขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนผ่านทางเว็บไซต์ online.rwth-aachen.de

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.daad.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ