เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ “ทุนรัฐบาลตุรกี” สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อป.ตรี โท และเอก ฟรี!!

ทุนรัฐบาลตุรกี หรือ TÜRKİYE SCHOLARSHIPS เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท และเอกที่สนับสนุนโดยรัฐบาลประเทศตุรกี โดยผู้สมัครสามารถเลือกเรียนคณะและมหาวิทยาลัยใดก็ได้ที่ได้มีการระบุไว้ในระบบรับสมัคร

ซึ่งการรับสมัครทุนระดับปริญญาตรีมักจะเปิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ส่วนทุนระดับปริญญาโท และเอกมักจะเปิดรับในช่วงปลายปี

ใครที่อยากได้ทุนเรียนต่อที่ตุรกี ลองมาดูข้อมูลการรับสมัครเบื้องต้นกันว่าจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายรายเดือน ที่พัก ประกันสุขภาพ ตั๋วเครื่องบินไปกลับตุรกี และคอร์สเรียนภาษาตุรกี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยผู้สมัครสามารถเลือกเรียนคณะและมหาวิทยาลัยใดก็ได้ที่ได้มีการระบุไว้ในระบบรับสมัคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีจะต้องเกิดหลังวันที่ 1 ม.ค. ค.ศ. 1997 เป็นต้นไป

– อายุไม่เกิน 21 ปี

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และและมีเกรดเฉลี่ย 70% ขึ้นไป

 

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

– ผู้สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโทจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีวุฒิการศึกษารับรอง

– ผู้สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาเอกจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีวุฒิการศึกษารับรอง

– ผู้สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโทจะต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1987 เป็นต้นไป และมีเกรดเฉลี่ย 75% ขึ้นไป

– ผู้สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาเอกจะต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1982 เป็นต้นไป และมีเกรดเฉลี่ย 75% ขึ้นไป

*ข้อมูลข้างต้นเป็นรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครทุนประจำปี 2018 ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับการรับสมัครประจำปี 2019

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนผ่านทางเว็บไซต์ tbbs.turkiyeburslari.gov.tr

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.turkiyeburslari.gov.tr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ