บริษัท Rakuten楽天 เปิดรับวิศวกร iOS-Android รายได้ 1.7 ล้านบาทต่อปี+สนับสนุนวีซ่า

Rakuten楽天 เปิดรับสมัครวิศวกรซอฟแวร์ iOS-Android สำหรับดูแลฝ่าย IT ,อินเทอร์เน็ต และโทรคมนาคมในองค์กร ประจำกรุงโตเกียว

Rakuten, Inc. เป็น บริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่จังหวัดโตเกียว พร้อมการดำเนินการอื่นๆ อีกมากมาย

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ B2B2C ของ Rakuten Ichiba เป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

 

คุณสมบัติ:

เบื้องต้น : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับธุรกิจ

ตำแหน่ง: วิศวกร Android

– มีประสบการณ์การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บและสมาร์ทโฟนมากกว่า 3 ปี รวมทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Android ท้องถิ่น 1 ปีขึ้นไป

– มีความเข้าใจในการออกแบบวัสดุ

– มีความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม Android เช่น MVP, MVVM

– มีประสบการณ์การพัฒนา Java ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการออกแบบ android

– มีประสบการณ์การทำงานแบบทีมพัฒนา

– มีประสบการณ์การพัฒนาโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น Git

– มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความสะดวกของผู้ใช้เป็นต้น

– มีประสบการณ์การพัฒนาโดยใช้ Web API

– มีประสบการณ์การพัฒนาและการดำเนินงานบริการสำหรับผู้บริโภค

– เคยสร้างแอปพลิเคชั่นที่เผยแพร่ /หรือจัดเก็บไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลที่เผยแพร่

 

ตำแหน่ง: วิศวกร iOS

– มีประสบการณ์ Swift iOS App Experience (2ปีขึ้นไป)

– มีความคุ้นเคยกับ UI เช่น สตอรีบอร์ดและเค้าโครงอัตโนมัติ

– มีประสบการณ์ในการพัฒนาทีมโดยใช้ Git

– มีความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบแอพ iOS โดยอัตโนมัติ

– มีประสบการณ์ในการพัฒนาและใช้งานแอพ Android

– มีประสบการณ์ในการพัฒนาและดำเนินงานบริการบนเว็บ

 

สวัสดิการที่เสนอ:

– เปิดรับชาวต่างชาติ

– ให้การสนับสนุนวีซ่า

– เสนอเงินเดือนจ่ายรายปีขั้นต่ำ 6 ล้านเยน (ประมาณ 1.7 ล้านบาท)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

 

ที่มา: jobsinjapan

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ