ทุนเต็มจำนวน Lancang & Mekong Rice – Fish ต่อ ป.โท / ป.เอก ที่ Shanghai Ocean U.

ทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ Shanghai Ocean University (SHOU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหนึ่งในศูนย์ของการวิจัย และการรักษาข้าวและปลา จึงมีทุนการศึกษาอย่าง 2021 The Lancang – Mekong Rice-Fish Program ให้สำหรับนักศึกษาจากประเทศลุ่มแม่น้ำหลานซาง-แม่โขง ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนี้โดยเฉพาะ

โครงการทุนการศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยในการสร้างแบบจำลองข้าว-ปลา ผ่านความร่วมมือในประเทศแถบหลานซาง-แม่โขง เพื่อบรรเทาความยากจน และตอบสนองความต้องการทางโภชนาการ รวมถึงสร้างผู้เชี่ยวชาญ และให้ความรู้แก่คนท้องถิ่น รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ได้ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ได้ที่อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัย

– ค่าครองชีพรายเดือน CNY 1600 – CNY 2000 (ราว 7,600 – 9,500 บาท)

– ครอบคลุมประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในโปรแกรม Lancang-Mekong Rice-Fish

– หลักสูตรเกี่ยวกับ Aquaculture and Hydrobiology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาจากประเทศไทย, จีน, เมียนมาร์, สปป. ลาว, กัมพูชา และเวียดนาม

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามารถในการวิจัยทางวิชาการ และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีความสามารถในการวิจัยทางวิชาการ และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ระดับปริญญาโท

– ระดับปริญญาเอก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

CNY 400 (ราว 1,900 บาท)

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤษภาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– shou.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ