ทุน FLTA จากฟุลไบร์ท ให้ครูสอนภาษาอังกฤษในไทย ไปสอน & เรียน ที่สหรัฐฯ 9 เดือน!!

นี่อาจเป็นทุนการศึกษาที่ทุกคนรอคอย!! กับทุนจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) อย่าง Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2022-2023

ทุนนี้รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษรุ่นใหม่จากประเทศไทย เพื่อไปสอนภาษาไทย และลงเรียนกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมของสหรัฐอเมริกา และเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศไปในตัว เป็นระยะเวลาทั้งหมด 9 เดือน รายละเอียดดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ยกเว้นค่าเล่าเรียน

– ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ได้รับการประกันสุขภาพ

– ค่าเดินทาง

– ได้รับการปฐมนิเทศน์จากมูลนิธิฯ และเข้าร่วมเครือข่ายของฟุลไบร์ท

 

หลักสูตรที่ต้องสอน:

– สอนอย่างน้อย 2 กระบวนวิชาต่อภาคการศึกษา

– และต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 กระบวนวิชา/ภาคการศึกษา

– โดยกระบวนวิชาที่เลือกเรียนวิชาหนึ่งจะต้องเป็นอเมริกันศึกษา

– และอีกหนึ่งวิชาที่เหลือจะต้องเกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ ที่จะเป็นประโยชน์เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรประกาศนียบัตร โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองไทยที่มีสุขภาพดี

– เป็นครูสอนภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือที่โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือจากสถาบันนอกสหรัฐอเมริกา

– มีประสบการณ์น้อย หรือไม่เคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาจะได้รับการพิจารณาก่อน

– มีอายุระหว่าง 21 – 35 ปี ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2022

– มีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 (IBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

– ต้องกลับประเทศไทยเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม 9 เดือน และกลับมาสอน ณ หน่วยงานเดิมหลังจบการรับทุน

– ต้องมีความเป็นผู้นำ มีความสามารถที่จะจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนภาษา และเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้อย่างดี และพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องประเทศสหรัฐฯ ด้วย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ PDF)

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน (เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ PDF)

– สำเนาหลักฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS (ในรูปแบบ PDF)

– Letter of recommendation (ดาวน์โหลดรูปแบบ ที่นี่)

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

– อัปโหลดเอกสารทั้งหมดทางออนไลน์

– ยกเว้น ‘Letter of recommendation’ สามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตัวเอง ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

THAILAND-U.S. EDUCATIONAL FOUNDATION,
THAI WAH TOWER 1, 3rd FLOOR,
21/5 SOUTH SATHORN ROAD,
BANGKOK 10120

 

ปิดรับสมัคร:

7 มิถุนายน 2021 (เวลา 12.00 น.)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

fulbrightthai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ