รวม 24 วลีต่างๆ ในการกล่าวคำว่ายินดีที่ได้รู้จัก “NICE TO MEET YOU” ปรับใช้ได้หลากหลาย

“NICE TO MEET YOU” หรือยินดีที่ได้รู้จัก...

March 14, 2018 4 Mins Read
16.2K Views