รวม 24 วลีต่างๆ ในการกล่าวคำว่ายินดีที่ได้รู้จัก “NICE TO MEET YOU” ปรับใช้ได้หลากหลาย

“NICE TO MEET YOU” หรือยินดีที่ได้รู้จัก เป็นประโยคคลาสสิกที่พูดกันบ่อยครั้งตามหลักของมารยาทสากลในการแนะนำตัว

ทั้งนี้ยังมีวลีอื่นๆ อีกเพียบที่สามารถใช้แทนกันได้เช่นกัน ตามแต่ความเหมาะสมของกาลเทศะและบุคคลที่สนทนาด้วย จดจำเอาไปใช้เพื่อความหลากหลายและจะได้ดูเป็นมืออาชีพในการสื่อสารภาษาที่สองของเราด้วย

 

 

1. Pleased to meet you.

2. It was lovely meeting you.

3. Glad to meet you.

4. I’ve enjoyed meeting you.

5. It’s a pleasure to meet you.

 


6. It’s very nice to meet you .

7. How do you do?

8. Lovely to meet you.

9. How wonderful to meet you!


10. It was nice meeting you.

11. It was nice to have met you.

12. It’s been a pleasure meeting you.

13. Great seeing you.

14. Great interacting with you.

 

 

15. I had a great meeting.

16. It’s lovely to meet you.

17. I had a great time.

18. Nice meeting you.

19. It was nice talking to you.

 


20. It is fun talking to you.

21. It is fun chatting with you.

22. Happy to meet you.

23. Good to meet you.

24. Pleased to make your acquaintance.


ที่มา www.eslbuzz.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ