BAILLET LATOUR ANTARCTICA ทุนการศึกษาปริญญาเอก สำหรับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก

Baillet Latour Antarctica Fellowship มอบโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วโลก ในการทำวิจัยที่แอนตาร์กติกาตะวันออก ปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัย Princess Elisabeth Antarctica

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ในทวีปแอนตาร์กติกาและเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของ Polar science ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและวิธีการปฏิบัติงาน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-มอบทุนมูลค่า 150,000 ยูโร (ประมาณ 5.8 ล้านบาท) เพื่อดำเนินโครงการวิจัยในทวีปแอนตาร์กติกาในช่วง 2 ปี

-เงินสนับสนุนเหล่านี้ครอบคลุมแคมเปญภาคสนามในช่วงฤดูร้อนทางใต้สองช่วง รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนค่าครองชีพ ค่าเดินทาง และค่าขนส่ง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ถือสัญชาติใดก็ได้

-ผู้สมัครจะต้องเป็นนักวิจัยระดับปริญญาเอก หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา

-มีความสามารถทางกายภาพที่จะดำเนินการวิจัย

-ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Antarctica Fellowship มาก่อน

-โครงการวิจัยที่นำเสนอต้องประกอบด้วย 1 ใน 4 สาขาต่อไปนี้ บรรยากาศศาสตร์ , ธรณีวิทยา , วิทยาธารน้ำแข็ง , จุลชีววิทยา (ไม่รวมจุลชีววิทยาทางทะเล)

-ดำเนินการอยู่ในสถาบันหรือใกล้เคียง Princess Elisabeth Station

-ต้องเกี่ยวข้องกับงานวิจัย Original research ของผู้สมัครซึ่งไม่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใดๆ

-แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการวิจัยที่จะดำเนินการในแอนตาร์กติกา

-แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับธีมความสำคัญของ SCAR อย่างไร

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มการสมัคร

-รายละเอียดด้านการเงิน

-Academic Curriculum vitae ประกอบด้วยรายชื่อเอกสารอ้างอิง ภาพถ่ายปัจจุบัน ทักษะความสามารถ ความสนใจและภาษา ประสบการณ์ในการบริหารโปรเจกต์ในการวิจัยที่นำเสนอ (รวมถึงชื่อโครงการ ช่วงเวลา จำนวนเงิน และแหล่งเงินทุน)

-ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล fellowship@polarfoundation.org

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.polarfoundation.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ