ห้ามพลาด!! ทางสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลจำนวนกว่า 242 ทุน ประจำปี 2561

ใครที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อ โอกาสดีๆมาถึงคุณแล้วค่ะ ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลประจำปี 2561 โดยแบ่งเป็นทุน UiS และทุนทั่วไประดับปริญญา

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ดังต่อไปนี้

 

ทุน UiS จำนวน 43 ทุน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา 2 ระยะ

  1. เป็นทุนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

2. เป็นทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันทีและจะปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ก่อนที่จะรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระยะที่ 2

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย และระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์ และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม

 

วิธีการสมัคร:

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://uis.ocsc.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ocsc.go.th/scholarship/uis

 

ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 199 ทุน

แบ่งออกเป็น 8 ประเภททุนดังนี้

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 50 หน่วยทุน รวม 51 ทุน

ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 104 หน่วยทุน รวม 106 ทุน

ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 5 หน่วยทุน รวม 5 ทุน

ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 5 ทุน

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 2 ทุน

ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 4 หน่วยทุน รวม 4 ทุน

ทุนบรรจุก่อนไปศึกษา ประจำปี 2561(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 11 หน่วยทุน รวม 11 ทุน

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 11 หน่วยทุน รวม 15 ทุน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละ 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุนให้เลือกสมัครได้ 1 หน่วยทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ scholar.ocsc.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

27 ธ.ค. 60

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ocsc.go.th/scholarship/degree

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ