ทุนฝึกงานระยะสั้นเต็มจำนวน 2ND BRIQ ในสาขาเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม

สถาบันพฤติกรรมและความไม่เท่าเทียม (briq) ประกาศเปิดการฝึกงาน the second Summer School in Behavioral Economics ในสาขาเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ซึ่งการฝึกงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2019 แบบเต็มเวลา

จุดประสงค์ของทุนฝึกงานนี้คือเพื่อแนะนำให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ให้สามารถเข้าถึงหัวข้อการวิจัยที่ทันสมัยในสาขาเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมได้

ผู้ร่วมจัดงานคือ Armin Falk, Botond Kőszegiและ Florian Zimmermann ที่จะบรรยายร่วมกับ George Loewenstein, Douglas Bernheim (tbc) และ Muriel Niederle (tbc) คณาจารย์แต่ละคนจะเปิดประเด็นที่ครอบคลุมและอภิปรายคำถามแบบเปิดในวาระการวิจัยล่าสุดของแต่ละท่าน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สถาบัน Summer School จะเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนพร้อมให้ทุนเต็มจำนวนแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามเงื่อนไขการเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ที่พัก 6 คืน รวมถึงอาหารเช้าและอาหารมื้ออื่นๆ ระหว่างร่วมกิจกรรมในหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนฝึกงานระยะสั้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เปิดรับนักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ