เรียนรู้ 4 ประเภทประโยคในภาษาอังกฤษ “บอกเล่า / คำถาม / อุทาน / คำสั่ง”

คุณพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคทั้ง 4 ประเภทแล้วหรือยัง? ถ้าพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลย :D เพราะในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างประโยคในภาษาอังกฤษทั้ง 4 ประเภท ดังนี้

– ประโยคบอกเล่า (Statements)

– ประโยคคำถาม (Questions)

– ประโยคคำอุทาน (Exclamations)

– ประโยคคำสั่ง (Commands)

แต่ละประโยคสามารถจัดหมวดหมู่โดยมีปัจจัยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือหน้าที่ของประโยค มาเรียนรู้กันได้เลย ^^

 

 

#1 ประโยคบอกเล่า (Statements)

นี่คือประเภทของประโยคที่พบบ่อยที่สุด ใช้ในบริบทเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา และใช้ในการให้ข้อมูลต่างๆ เช่น

– We own a cat.

– Dinosaurs lived millions of years ago.

– This is my favorite movie.

 

 

#2 ประโยคคำถาม (Questions)

เมื่อเราต้องการถามคำถามเราจะใช้ประโยคคำถาม ประโยคเหล่านี้ลงท้ายด้วยเครื่องหมายคำถาม ดังนี้

– Where is the cat? 

– When did the dinosaurs live?

– What is your favorite movie?

 

 

#3 ประโยคคำอุทาน (Exclamations)

สามารถจำแนกประโยคประเภทนี้ได้ 2 รูปแบบ คือการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ด้านหลังประโยค เพื่อทำให้ข้อความในประโยคนั้นเต็มไปด้วยอารมณ์มากขึ้น เช่น

– I can’t find the cat!

– The tyrannosaurus rex was huge!

– I love this movie!

อีกหนึ่งรูปแบบคือที่ขึ้นต้นด้วย what หรือ how พร้อมเครื่องหมายอัศเจรีย์ ดังนี้

– What big ears you have!

– What big eyes you have!

– What a terrible, big mouth you have!

 

 

#4 ประโยคคำสั่ง (Commands)

คือประโยคที่ให้คำสั่ง ทำการร้องขอสำหรับสิ่งที่จำเป็น ตัวอย่างประโยคดังนี้

– Feed the cat.

– Please get me dinosaur socks.

– Play the movie.

เมื่อประโยคคำสั่งใช้กับ noun of direct address มันก็ยังอยู่ในรูปประโยคคำสั่งเช่นกัน

– Bob, feed the cat. 

– Mom, please get me dinosaur socks.

– Jenny, play the movie.

 

 

เข้าใจได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะกับ 4 ประโยคเบสิกพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ แน่นอนว่าเมื่อเข้าใจหน้าที่และจุดประสงค์ของแต่ละรูปแบบได้ การสร้างประโยคในภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป :D

 

ที่มา: english-grammar-revolution

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ