เปิดรับนักวิจัยระดับปริญญาเอก ระยะเวลา 4 ปี ที่ประเทศฟินเเลนด์ เงินเดือนสูงสุด 1.8 ล้านบาท

มหาวิทยาลัย Helsinki เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ เป็นชุมชนวิทยาศาสตร์นานาชาติที่มีนักศึกษา และนักวิจัยกว่า 40,000 คน

คณะอักษรศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัย Helsinki ขอเชิญบุคคลที่สนใจ เข้ารับตำแหน่ง POSTDOCTOR RESEARCHER เป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป (หรือตามที่ได้ตกลงไว้)

เพื่อนำไปสู่โครงการย่อยเรื่อง การอพยพและการเล่าเรื่องของยุโรปว่าเป็น “พื้นที่ของเสรีภาพ ความมั่นคง และ ยุติธรรม “ของศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE) ในกฎหมายอัตลักษณ์และเรื่องเล่าจากยุโรป

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– เงินเดือนขั้นต้นสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ได้รับแต่งตั้งจาก 41,000 ถึง 50,000 ยูโร (ประมาณ 1.5 – 1.8 ล้านบาท) ต่อปี

– มีระยะเวลาทดลองใช้งาน 6 เดือนสำหรับตำแหน่งนี้

– บริการด้านสุขภาพและสวัสดิการมาตรฐานของฟินแลนด์สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ตำแหน่งนักวิจัยระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องดำรงตำแหน่งระดับปริญญาเอกสาขาใดสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (รวมถึง (แต่ไม่ จำกัด) กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์มนุษย์)

– มีความสามารถในการดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นอิสระและมีทักษะการสอนที่จำเป็น สำหรับตำแหน่ง

– ผู้สมัครควรมีประสบการณ์อย่างมากในด้านวิธีการทางชาติพันธุ์และหลังยุคอาณานิคม

– ระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องไม่เกิน 5 ปี ยกเว้นวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวและระยะเวลาที่ขาดเรียน

– ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องสามารถให้การสนับสนุนในรูปแบบของ CoE และการพัฒนาทั่วไปรวมถึงนักวิจัยแบบเต็มเวลา postdocs เยี่ยมคณาจารย์ปริญญาเอก นักศึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย

– เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยของตำแหน่ง ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอเป็นประจำ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยและการสอนของ CoE

– ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาที่เข้าร่วมอย่างน้อย 2-5 เดือนในการทำงานประจำปีในโครงการร่วมที่ CoE พัฒนาวาระการวิจัยร่วมกับของเขา/เธอและของเราเอง รวมทั้งต้องมีส่วนร่วมในงานด้านวิชาการโดยรวมเช่นการสอนการสัมมนาและเอกสารทางวิชาการร่วมกัน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

18 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ