40 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดใน “ภาคตะวันออก” จากข้อมูลการจัดอันดับโดย Educationzeen

และนี่ คือข้อมูลจากหนังสือ Educationzeen ฉบับที่ 8...