ภาษาอังกฤษจัดเต็ม!! Opposite Adjective 40 ชุดเน้นๆ ให้เข้าใจความหมายจะได้ใช้ถูกต้อง

Adjective หรือคำคุณศัพท์ เป็นคำที่ใช้ขยายคำนาม (Noun) หรือคำสรรพนาม (Pronoun) เพื่อบอกให้ทราบรายละเอียดลักษณะ ชนิด คุณภาพ จำนวน ปริมาณ ไปจนถึงคุณสมบัติของคำนาม หรือคำสรรพนามนั้นๆ

ห้องเรียนภาษาอังกฤษวันนี้ก็มีชุดคำคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม หรือที่เรียกว่า Opposite Adjective มาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันทั้งหมด 40 ชุดคำดังต่อไป

 

1. slow – fast (ช้า – เร็ว)

2. clean – dirty (สะอาด – สกปรก)

3. curly – straight (หยักศก – ตรง)

4. difficult – easy (ยาก – ง่าย)

5. good – bad (ดี – เลว)

 

 

6. early – late (ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ – สาย, ล่าช้า )

7. fat – thin (อ้วน – ผอม)

8. full – empty (เต็ม – ว่างเปล่า)

9. hot – cold (ร้อน – เย็น)

10. happy – sad/unhappy (มีความสุข – ไม่มีความสุข/เศร้า)

 

 

11. hardworking – lazy (ขยัน – ขี้เกียจ)

12. modern – traditional (ทันสมัย – ล้าสมัย)

13. new – old (ใหม่ – เก่า)

14. strong – weak (แข็งแรง – อ่อนแอ)

15. dry – wet (แห้ง – เปียก)

 

 

16. cruel – kind (โหดร้าย – ใจดี)

17. unfriendly – friendly (ไม่เป็นมิตร – เป็นมิตร)

18. hungry – full (หิว – อิ่ม)

19. narrow – wide (แคบ – กว้าง)

20. far – near ((ระยะทาง) ไกล – (ระยะทาง)ใกล้)

 

 

21. normal – strange (ปกติ/ธรรมดา – ผิดแปลก)

22. public – private (สาธารณะ – ส่วนตัว)

23. light – heavy (เบา – หนัก)

24. hard – soft (แข็ง – นุ่ม)

25. big – small (ใหญ่ – เล็ก)

 

 

26. right – wrong (ถูก – ผิด)

27. deep – shallow (ลึก – ตื้น)

28. dark – light (มืด – สว่าง)

29. kind- mean (ใจดี – ใจร้าย)

30. short – tall (เตี้ย – สูง)

 

 

31. insane – sane (วิกลจริต – มีจิตปกติ)

32. poor – wealthy (จน – รวย)

33. cheap – expensive (ถูก – แพง)

34. tidy – messy (เป็นระเบียบ – รก)

35. blunt – sharp (ทู่ – แหลม)

 

 

36. patient – impatient (อดทน – ไม่อดทน)

37. honest – dishonest (ซื่อสัตย์ – ไม่ซื่อสัตย์)

38. healthy – sick (สุขภาพดี – ป่วย)

39. front – back (ข้างหน้า – ข้างหลัง)

40. safe – dangerous (ปลอดภัย – อันตราย)

 

 

ที่มา:  eslbuzz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ