Queen Mary Anniversary Scholarship มอบทุนปริญญาตรี เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

Queen Mary Anniversary Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษา 2018-2019 ในระดับปริญญาตรี ณ สหราชอาณาจักร

QMUL เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มุ่งเน้นการวิจัยในสหราชอาณาจักร มีผลประกอบการอยู่ที่ 300 ล้านปอนด์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงลอนดอน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

£5,000 ต่อปีการศึกษา (ประมาณ 193,000 บาท) จำนวน 3 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ยกเว้นหลักสูตรที่ได้รับการควบคุมโควตา เช่น BDS, MBBS

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักเรียนทุกสัญชาติมีสิทธิ์สมัครทุนการศึกษานี้

-นักเรียนต้องได้รับคะแนน AAA ในระดับ A-levels หรือเทียบเท่าระดับนานาชาติ UG 2018 Overseas Equivalences [XLS 14KB]

-ต้องวางแผนสำหรับการจ่ายค่าเล่าเรียนเอง ผู้ที่เคยได้รับทุน Queen Mary scholarship ไม่มีสิทธิ์สมัคร

-ต้องสมัครเข้าเรียนในเดือนกันยายน 2018

-เกรดที่เหมาะสมต้องอยู่ในรายวิชาที่แสดงในการรับเข้าเรียนต่อ

-ไม่เคยศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

-โปรดทราบว่าจำนวนเงินทุนจะไม่เพิ่มขึ้นในระหว่างการศึกษาของคุณ แต่อาจลดลงตามสัดส่วนการลดลงของค่าธรรมเนียมการศึกษา

-นักเรียนที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการ ต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยการส่งคะแนนที่น่าพอใจจากการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL

 

วิธีการสมัคร:

-ต้องสมัครหลักสูตรปริญญาผ่าน UCAS

-การสมัครทุน Queen Mary Anniversary Scholarship จะเริ่มขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2018 และวันสุดท้ายคือ 13 พฤษภาคม 2018

 

ปิดรับสมัคร:

13 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.qmul.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ