47 คู่คำที่มีความหมายตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษ และใช้ได้บ่อยในชีวิตประจำวัน

วันดีๆ แบบนี้ มาเรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้ามดีกว่า :D

การเรียนรู้ภาษาจากคำศัพท์ที่ตรงข้ามกันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยขยายฐานคำศัพท์ที่มี และยังง่ายต่อการนำมาฝึกใช้ได้ด้วย ทั้ง 47 คู่คำศัพท์ที่เราตั้งใจนำเสนอในวันนี้ยังเป็นคำที่มีประโยชน์มากๆ ด้วยล่ะ รับรองว่าถ้าจำได้ยังไงก็ได้นำไปใช้แน่นอน อย่าเสียเวลา ไปดูกันเลย ^^

 

 

boy-girl: ผู้ชาย – ผู้หญิง

correct-wrong: ถูก – ผิด

courage – fear: ความกล้าหาญ – ความกลัว

break – fix: แตก – ซ่อม

courageous – cowardly: กล้าหาญ – ขี้ขลาด

broad – narrow: กว้าง – แคบ

brother – sister: พี่ชาย / น้องชาย – พี่สาว / น้องสาว

build – destroy: สร้าง – ทำลาย

cruel – human: โหดร้าย – มีมนุษยธรรม

 

 

busy – lazy: ยุ่ง – ขี้เกียจ

buy – sell: ซื้อ – ขาย

cry- laugh: ร้องไห้ – หัวเราะ

calm – excited: สงบ – ตื่นเต้น

damage – repair: ทำความเสียหาย – ซ่อมแซม

careful – careless: ระมัดระวัง – ไม่ระมัดระวัง

danger – security: อันตราย – ความปลอดภัย

dangerous – safe: ซึ่งเป็นอันตราย – อย่างปลอดภัย

catch – miss: จับได้ – ทำพลาด

dark – light: ความมืด – แสงสว่าง

 

 

ceiling – floor: เพดาน – พื้น

daughter – son: ลูกสาว – ลูกชาย

cellar – attic: ห้องใต้ดิน – ห้องใต้หลังคา

dawn – dusk: รุ่งอรุณ – สนธยา

centre – outskirts: ศูนย์กลาง – ชานเมือง

day – night: กลางวัน – กลางคืน

certainly – probably: อย่างแน่นอน – อย่างน่าจะเป็นไปได้

dead – alive: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว – มีชีวิตอยู่

changeable – constant: ที่เปลี่ยนแปลงง่าย – ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

death – birth: การตาย – การเกิด

 

 

cheap – expensive: ถูก – แพง

deep – shallow: ลึก – ตื้น

child – adult: เด็ก – ผู้ใหญ่

defeat – victory: ความพ่ายแพ้ – ชัยชนะ

children – parents: เด็ก – ผู้ปกครอง

defence – attack: การป้องกัน – การโจมตี

clean – dirty: สะอาด – สกปรก

clear – cloudy: ชัดเจน – กำกวม

delicious – awful: อร่อย – แย่มาก

clever – stupid: ฉลาด – โง่

 

 

deny – admit: ปฏิเสธ – ยอมรับ

close – open: ปิด – เปิด

depart – arrive: จากไป – มาถึง

departure – arrival: การออกเดินทาง – การมาถึง

descendant – ancestor: ลูกหลาน – บรรพบุรุษ

cold – hot: เย็น – ร้อน

descent – ascent: การสืบเชื้อสาย – การย้อนไปในอดีต

desperate – hopeful: ซึ่งสิ้นหวัง – ซึ่งมีความหวัง

 

ที่มา: englishgrammarhere

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ