EMAS มอบทุน MBA กว่า 50 ทุน ทั้งเรียนผ่านออนไลน์ และเรียนแบบเต็มเวลา

ในแต่ละเดือน EMAS จะทำการมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนสำหรับผู้ที่ประสงค์เรียนต่อหลักสูตร MBA หรือ Executive MBA โดยเป็นการเรียนผ่านออนไลน์ หรือเรียนแบบเต็มเวลาในสถาบันที่ประเทศรัสเซีย ซึ่งทุนนี้จะมอบให้แก่นักศึกษา 50 คนแรกที่มีคุณสมบัติในการเรียน MBA และแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 50 ทุน ในทุกๆ เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

สำหรับผู้ที่เริ่มเรียน MBA , MBA และ Executive MBA

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีผลคะแนนการสอบเข้าเป็นที่น่าพึงพอใจ

-ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือปริญญาตรี

-จำเป็นต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ แต่ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองผลการทดสอบภาษา

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นคำร้องเรียนต่อที่อีเมล admission@emasglobe.com จากนั้นผู้สมัครจะได้รับรายละเอียดแนะนำขั้นตอนต่างๆ

 

ปิดรับสมัคร:

จัดมอบทุนการศึกษาในทุกๆ เดือน โดยทาง EMAS สามารถยกเลิกโครงการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

emasglobe.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ