50 วลีและประโยคสั้นๆ ในภาษาอังกฤษ พร้อมรูปแบบและตัวอย่างการใช้

หากคุณกำลังต้องการปรับปรุงหรือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงดี โดยเฉพาะเมื่อแม้จะรู้คำศัพท์มากมายแต่ก็ยังไม่สามารถสื่อสารได้

วันนี้เราจึงมี 50 ประโยคและวลีสุดเบสิกในภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้คุณนำไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เข้าใจภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกุญแจที่สำคัญสู่ความคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษ ไปรับชมกัน!

 

 

001. Are you sure…?

002. Are you used to?

003. As far as…

004. As far as… (is) (am) (are) concerned,…

005. Be careful with…

006. But this doesn’t mean that…

007. By the way…

008. Compared to…

009. Did you use to…

010. Don’t ever…

 

 

011. Do you agree…?

012. Do you carry this in…?

013. Do you have… available?

014. Do you mind…?

015. Do you feel like…?

016. Shouldn’t we…?

017. Have you ever…?

018. Not…until…

019. He is as… as…

020. He is either…or…

 

 

021. He is so… that…

022. He is not only… but also…

023. Help yourself to…

024. How about…?

025. How come…?

026. How dare you…!

027. How do you like…?

028. How long does it take…?

029. How often…?

030. I bet…

 

 

031. I can hardly believe that…

032. I can’t help…

033. I can’t say…

034. I cannot wait to…

035. I dare say…

036. I’d like you to…

037. I’d hate for you to…

038. If it hadn’t been for…

039. If there is one thing that… me, it’s…

040. I have no idea…

 

 

041. I have got to…

042. … as… as possible

043. I’ll let you know…

044. I’d be grateful…

045. I’m afraid…

046. I’m calling to…

047. I’m looking forward to…

048. I’m not really happy with…

049. I’m thinking about…

050. I really go for…

 

 

 

โดยเหล่านี้เป็นบทเรียนจาก basicenglishspeaking ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณ! เพราะรากฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความชำนาญในภาษาอังกฤษในอนาคต : )

 

ที่มา: basicenglishspeaking

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ