ทุนป.เอกในหลายสาขาวิชา เลือกศึกษาต่อที่เมืองปิซา หรือเมืองฟลอเรนซ์

ทุนศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลี! เป็นทุนปริญญาเอกที่ Scuola Normale Superiore โดยสามารถเลือกศึกษาต่อที่เมืองปิซาหรือเมืองฟลอเรนซ์ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาของผู้สมัคร

ทุนการศึกษาได้สนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศิลปศาสตร์ รวมถึงรัฐศาสตร์ เป็นต้น ดูรายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

– ค่าเดินทาง

– ค่าที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Astrochemistry

– Data Science

– Philosophy

– Italian studies and modern philology

– Computational methods and mathematical models for sciences and finance

– Methods and Models for Molecular Sciences

– Nanosciences

– Neurosciences

– Classics

– History of Art

– Scienza politica e sociologia

– Transnational Governance

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2020

– ผู้สมัครต้องเกิดหลังวันที่ 31 ตุลาคม 1988

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– transcript

– reference letters

– thesis abstract / research project

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

27 สิงหาคม 2020 สำหรับ Autumn session

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– เว็บไซต์: sns

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ