60 ชื่อที่ถูกแบนจากประเทศต่างๆ รอบโลก ห้ามเอามาตั้งเป็นชื่อเด็กทารก ด้วยหลากหลายเหตุผล

ความเชื่อถือเป็นส่วนหนึ่งในการหลอมรวมความคิด และจิตใจของมนุษย์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชนชาติของตนเอง

เช่นเดียวกับบทความที่เรานำมาเสนอวันนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อในการตั้งชื่อเด็กแรกเกิดสำหรับประเทศต่างๆ จนต้องถูกแบนตามกฏหมายไม่ให้นำมาตั้งชื่อเด็กกันเลยทีเดียว

จะมีชื่อจากประเทศไหนบ้างมาชมกันเลยค่ะ…

 

 

ฝรั่งเศส

นายทะเบียนจะแจ้งต่อศาลท้องถิ่นหากรู้สึกว่าชื่อเด็กนำมาซึ่งผลเสีย และศาลเองก็สามารถแบนชื่อได้หากเห็นด้วย โดยเฉพาะถ้ารู้สึกว่าชื่อดังกล่าวอาจนำไปสู่การเยาะเย้ยตลอดชีวิตสำหรับเด็กคนนั้น

 

เยอรมัน

เยอรมันมีกฏการตั้งชื่อเด็กแรกเกิดที่เข้มงวด เช่น ไม่เป็นชื่อที่สื่อถึงเพศ ไม่ใช่นามสกุล ไม่ใช่สิ่งของหรือชื่อของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงชื่อที่ส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่และอาจนำความอัปยศอดสูมาสู่ตัวเด็ก

 

สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีกฎเข้มงวดเช่นเดียวกับเยอรมัน โดยนายทะเบียนของสวิสฯ จะเป็นผู้อนุมัติชื่อทารกแรกเกิดทั้งหมด

 

ไอซ์แลนด์

ในประเทศไอซ์แลนด์ชื่อทารกต้องสอดคล้องกับโครงสร้างทางภาษาศาสตร์ และระบบการสะกดแบบเดิมของไอซ์แลนด์ เช่น ถ้าชื่อมีตัวอักษรที่ไม่ปรากฏในตัวอักษรไอซ์แลนด์ (ตัวอักษร C, Q และ W เป็นต้น) ชื่อก็จะถูกแบน

 

เดนมาร์ก

เดนมาร์กจะอนุญาตเฉพาะชื่อจากรายการที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งมีรายชื่อประมาณ 7,000 ชื่อของทารกที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

 

นอร์เวย์

ส่วนใหญ่นอร์เวย์จะไม่อนุญาตให้ใช้นามสกุลเป็นชื่อ และไม่สามารถเลือกชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในทะเบียนประชากรของประเทศนอร์เวย์มาตั้งเป็นชื่อสุดท้ายหรือชื่อกลาง (ในนอร์เวย์ชื่อกลางเป็นนามสกุลที่สอง)

 

สวีเดน

สวีเดนห้ามใช้ชื่อแรกซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดแก่ผู้อื่น รวมทั้งห้ามไม่ให้ตั้งชื่อที่ไม่เหมาะสมเป็นชื่อแรก และพ่อแม่ต้องยื่นชื่อบุตรของตนภายในสามเดือนแรกนับจากวันเกิด

 

มาเลเซีย

ห้ามใช้ชื่อสัตว์ ตัวเลข ชื่อที่ดูหมิ่น ชื่อของราชวงศ์และอาหาร ทั้งนี้มาเลเซียมีรายชื่อที่พิจารณาแล้วว่า “ไม่พึงประสงค์” ถูกห้ามให้ใช้ในเวลาต่อมา

 

เม็กซิโก

เม็กซิโกมีรายการของชื่อที่ต้องห้ามระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นความเสื่อมเสีย เป็นชื่อที่ขาดความหมาย หรือสื่อไปถึงการเยาะเย้ย เป็นต้น

 

นิวซีแลนด์

ในนิวซีแลนด์ผู้ปกครองจะถูกห้ามไม่ให้ใช้ชื่อที่ก่อให้เกิดการละเมิด หรือชื่อที่มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร หรือคล้ายกับชื่อที่เป็นทางการ

 

โปรตุเกส

โปรตุเกสมีรายชื่อกว่า 82 หน้า ที่ระบุถึงชื่อที่ได้รับการยอมรับและไม่ได้รับการยอมรับ

 

ซาอุดีอาระเบีย

รัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีรายชื่อที่ถูกแบนมากกว่า 50 ชื่อ ซึ่งเป็นชื่อที่เห็นว่า “ดูเป็นต่างชาติมากเกินไป” ดูไม่เหมาะสม หมิ่นศาสนา หรือไม่สอดคล้องกับประเพณีทางสังคม และศาสนาของประเทศ

 

 

ที่มา businessinsider.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ