8 ทุนการศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีทั้งทุนเต็มจำนวน และบางส่วน

รู้หรือไม่ว่าค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป โดยค่าลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยสวิสมีราคาอยู่ที่ 1,500 เหรียญต่อปี (ประมาณ 49,900 บาท)

นั่นจึงทำให้สวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกชั้นนำสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในยุโรป นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษามากมายที่มอบให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

 

ทุนจากรัฐบาลสวิสฯ

Swiss Excellence Scholarships for Foreign Students

ในแต่ละปีสมาพันธ์สวิสจะทำการมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน และการวิจัยระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอื่นๆ อีกกว่า 180 ประเทศทั่วโลก โดนทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน การยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าโดยสารทางอากาศ ค่าที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

มหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์ที่มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

1. ETH Excellence Scholarships

ETH Zurich สนับสนุนนักเรียนทั้งจาก ETH และมหาวิทยาลัยอื่นๆ (ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ) ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ ETH โดยมีทุนการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่ Excellence Scholarship & Opportunity Programme (ESOP) ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และค่าครองชีพทั้งหมด

และทุน Master Scholarship Programme (MSP) ซึ่งนักเรียนจะได้เงินสนับสนุนบางส่วน และทุนสำหรับนักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ทำงาน

 

2. University of Lausanne Master’s Grants for Foreign Students

University of Lausanne มหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิสเซอร์แลนด์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยผ่าน UNIL Master’s Grants จำนวนเงินที่จะได้รับอยู่ที่ CHF 1,600 ต่อเดือน (ประมาณ 53,000 บาท) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 15 กรกฎาคม

 

3. EPFL Excellence Fellowships

สถาบัน Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) มีทุนการศึกษาจำนวนจำกัดสำหรับระดับปริญญาโทมอบให้แก่ผู้ที่มีประวัติผลการเรียนโดดเด่น นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนที่ EPFL มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา

สำหรับผู้สมัครจากต่างประเทศนั้นในแต่ละทุนประกอบด้วยแพคเกจทางการเงินมูลค่า CHF 16,000 ต่อปีการศึกษา (ประมาณ 533,000 บาท) รวมทั้งการจองห้องพักในที่พักของนักเรียน

 

4. Graduate Institute Geneva Scholarships

สถาบันลงทุนพิจารณาถึงทรัพยากรที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักวิชาการที่มีพรสวรรค์จากทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงประเทศต้นทาง และความสามารถทางการเงิน สถาบันยังมีทุนการศึกษามูลค่า CHF 20,000 ต่อทุน (ประมาณ 666,000 บาท) และมีความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ

 

5. University of Geneva Excellence Master Fellowships

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเจนีวาร่วมกับผู้สนับสนุนหลายรายได้จัดตั้งโครงการ Excellence Fellowship เพื่อสนับสนุนผู้สมัครที่โดดเด่น และเป็นผู้ที่ประสงค์เรียนต่อในระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษา Excellence Fellowship ประกอบด้วยเงินช่วยเหลือจำนวน CHF 10,000 ถึง CHF 15,000 ต่อปี (ประมาณ 333,200 – 499,000 บาท)

 

6. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights Scholarships

สถาบันเจนีวาเสนอทุนการศึกษาบางส่วนและทุนเต็มจำนวนสำหรับ LLM ใน International Humanitarian Law and Human Rights (LLM) และปริญญาโทสาขาการศึกษาขั้นสูงในด้าน Transitional Justice, Human Rights and the Rule of Law (M TJ) โดยทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพในเจนีวาเป็นเวลา 10 เดือน สำหรับทุนบางส่วนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน

 

7. IMD MBA Scholarships

IMD มีโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากหลายประเทศ ทุนการศึกษาในแต่ละโครงการมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ CHF 25,000 – 50,000 (หรือราวๆ 833,000 บาท – 1.6 ล้านบาท)

 

ที่มา: scholars4dev

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ