รวม 7 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น สนับสนุนค่าเล่าเรียน+เงินเดือน (ทุนให้เปล่าไม่ต้องใช้คืน)

ใครที่อยากไปเรียนที่ญี่ปุ่นห้ามพลาดกับข่าวทุนการศึกษาที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ เพราะแจกเยอะจริง รวมแล้วกว่า 120 ทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาไทย

โดยมีทั้งทุนระดับปริญญาตรี ทุนอบรมวิจัย (สำหรับต่อป.โท) ทุนวิทยาลัยเทคนิค ทุนฝึกอบรมวิชาชีพ ทุนญี่ปุ่นศึกษา ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders’ Program (YLP) (สำหรับราชการ) ซึ่งทุนเหล่านี้ล้วนเป็นทุนให้เปล่า และไม่จำเป็นต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่นก็ได้

รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

มูลค่าทุน:

-สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

-ครอบคลุมค่าเล่าเรียน

-เงินเดือน

 

ประเภททุนการศึกษา:

1. ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)

คุณสมบัติ:

-สัญชาติไทย

-อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 25 ปี

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือกำลังจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่ให้ทุน

-เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ม.4/ปวช.1 รวมไม่ต่ำกว่า 3.50

-กรณีมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 จะมีสิทธิ์สมัครได้ หากยื่นสมัครพร้อมผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ EJU ในวิชา Mathematics1+Japan and the world หรือ Mathematics 2+Science รวมมากกว่า 240 คะแนน

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับใบสมัครวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2019

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี

 

2. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) (ทุนสำหรับต่อปริญญาโท)

คุณสมบัติ:

-สัญชาติไทย

-อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา

-มีทักษะภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น (หากไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็สามารถสอบได้)

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 หรือเทียบเท่า คือ 3.25 ซึ่งแล้วแต่ประเภททุน

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ทุนนักศึกษาวิจัย

 

3. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Students)

คุณสมบัติ:

-สัญชาติไทย

-อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี

-เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ชั้นปี 3 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา

-มีทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

 

4. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)

คุณสมบัติ:

-สัญชาติไทย

-อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี

-กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ชั้นปี 3 และจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

 

5. ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น

คุณสมบัติ:

-สัญชาติไทย

-อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี

-กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี

-มีทักษะทางภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น

-เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ม.4/ปวช.1 รวมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ทุนญี่ปุ่นศึกษา

 

6. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students) สำหรับผู้มีประสบการณ์ตรง

คุณสมบัติ:

-สัญชาติไทย

-อายุไม่เกิน 35 ปี

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

-ประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

-สอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู

-มีทักษะภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู

 

7. ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders’ Program (YLP) สำหรับราชการ

คุณสมบัติ:

-สัญชาติไทย

-อายุไม่เกิน 40 ปี

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

-มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3 – 5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น

-มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Young Leaders’ Program (YLP)

 

สำหรับบางทุนนั้นแม้จะปิดรับสมัครไปแล้ว แต่สามารถดูไว้เป็นแนวทางสำหรับปีหน้าได้ ใครที่สนใจทุนเรียนฟรีที่ญี่ปุ่นสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่แปะไว้ด้านบนเลย

 

ที่มา: TheNongWorld

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ