ทุนป.เอก เต็มจำนวน ณ Scuola Normale Superiore มหาวิทยาลัยในปิซา ประเทศอิตาลี

Scuola Normale Superiore มหาวิทยาลัยในปิซา ประเทศอิตาลี เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนปริญญาเอก เต็มจำนวน ในสาขาต่อไปนี้ Classics, Data Science, Mathematics, Methods and Models for Molecular Sciences, Nanosciences, Neurosciences, Philosophy, Physics, Political Science and Sociology และ Transnational Governance

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 68 ทุน

-ทุนเต็มจำนวน (ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับการระดมทุนสำหรับการดำเนินการวิจัย)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ในสาขาต่อไปนี้ Classics, Data Science, Mathematics, Methods and Models for Molecular Sciences, Nanosciences, Neurosciences, Philosophy, Physics, Political Science and Sociology และ Transnational Governance

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยภายในหรือภายนอกอิตาลี ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2019

-เกิดหลังวันที่ 31 ตุลาคม 1989

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

29 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sns.it

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ