7 ประเภทของการจับมือ และความหมายที่ซ่อนอยู่ รู้ไว้เช็คแฮนด์กับชาวต่างชาติได้ถูกต้อง

ประเทศไทยเรามีการ ‘ไหว้’ เพื่อแสดงความเคารพหรือทักทาย แต่ถ้าในระดับสากลจะทักทายด้วยการ Handshakes หรือจับมือเหมือนที่เห็นบ่อยๆ ในภาพยนตร์ต่างประเทศ

และไม่แน่ว่าวันหนึ่งวันใดคุณเองก็อาจมีโอกาสได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติ ฉะนั้นควรเรียนรู้ไว้ว่าจับมืออย่างไรให้ดูไม่เกรงและเป็นมืออาชีพ

 

1. Sweaty Palms

ฝ่ามือที่ชื้นไปด้วยเหงื่อบ่งบอกถึงความกังวลใจ เนื่องจากระบบประสาทซิมพาเตติก (sympathetic nervous system) ได้รับการกระตุ้นและผลิตเหงื่อเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกไม่สบายใจหรือกระวนกระวาย

 

2. Dead Fish

เป็นการจับมือที่ไม่ต่างจากปลาที่เดี้ยงแล้ว บ่งบอกถึงความเฉยเมย ไม่สนใจ ทำให้รู้สึกเหมือนคนไม่มีกระดูก หรือเป็นคนสงวนท่าทีและดื้อเงียบ

 

3. Hand Crusher

การจับมือแบบบีบหรือบดกระดูกแสดงออกตรงๆ ถึงการข่มขู่

 

4. Queen FingerTips

หรือการจับมือที่ปลายนิ้ว การจับมือในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะพบเจอในชนชั้นสูง อย่างเช่น พระราชินี ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ส่วนน้อยที่ยังคงจับมือลักษณะนี้ ส่วนมากจะเป็นตอนที่ผู้หญิงจับมือกับผู้ชาย โดยมีนัยแฝงถึงการสงวนพื้นที่ส่วนตัว

 

5. The Hand Hug

เป็นการจับมือในลักษณะใช้มือซ้ายโอบรอบมือขวาของบุคคลตรงหน้า ส่วนใหญ่มักพบเจอในหมู่นักการเมือง สื่อความรู้สึกของความเป็นมิตร ซื่อสัตย์ และไว้ใจได้

 

6. The Shug

ครึ่งโอบครึ่งจับมือ ให้ความรู้สึกแบบยืดหยุ่น บ่งบอกได้ถึงความเข้มแข็งและแสดงออกถึงความรัก มีความใกล้ชิดแต่ไม่รู้สึกอึดอัด

 

7. The Dominator

เมื่ออีกวางฝ่ามือทับในระหว่างการจับมือของอีกฝ่าย กล่าวถึงความรู้สึกของการถูกครอบงำ หรือแสดงความเหนือกว่า

 

แม้ว่าการจับมือในแต่ละครั้งใช้เวลาเพียง 3- 6 วินาที ทว่าสามารถสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้ง สร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นกับอีกฝ่ายได้ทั้งในด้านดีและร้าย

 

ที่มา meraevents.com , slidesharecdn.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ