สมัครด่วน! กรมอาเซียน & กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน 8 อัตรา

หากกำลังมองหางานในหน่วยงานเกี่ยวกับต่างประเทศเชิญทางนี้! เพราะขณะนี้กรมอาเซียน และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ กำลังเปิดรับสมัครงานรวมทั้งสิ้นถึง 8 อัตราด้วยกัน!

มีทั้งหมด 6 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็นเป็นกรมอาเซียน 1 อัตรา และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ​ถึง 7 อัตรา อีกทั้งยังมีตำแหน่งที่หลากหลายและน่าสนใจให้เลือกสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครก็แตกต่างกันไป บางตำแหน่งยังไม่จำกัดสาขาวิชาอีกด้วย! ไปดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย

 

♦ กรมอาเซียน

 

#1 พนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

จำนวน: 1 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง: 11 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

อัตราค่าจ้าง: 15,000 บาท ต่อเดือน

หมดเขตรับสมัคร: 25 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.

วิธีการสมัคร: ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยังอีเมลที่ asean01@mfa.mail.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– ใบสมัคร

 

♦ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

#2 พนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคนิคสนับสนุนการจัดประชุมออนไลน์/ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์

จำนวน: 1 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง: 4 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าจ้าง: 17,500 บาท ต่อเดือน

หมดเขตรับสมัคร: 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.

วิธีการสมัคร: ยื่นเอกสาร และหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bimstec.taskforce@mfa.mail.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– ใบสมัคร

 

#3 พนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน: 1 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง: 4 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา: ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

อัตราค่าจ้าง: 15,000 บาท ต่อเดือน

หมดเขตรับสมัคร: 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.

วิธีการสมัคร: ยื่นเอกสาร และหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bimstec.taskforce@mfa.mail.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– ใบสมัคร

 

#4 พนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดการประชุมและอำนวยการ

จำนวน: 1 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง: 4 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา: ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

อัตราค่าจ้าง: 15,000 บาท ต่อเดือน

หมดเขตรับสมัคร: 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.

วิธีการสมัคร: ยื่นเอกสาร และหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bimstec.taskforce@mfa.mail.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– ใบสมัคร

 

 

#5 พนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานด้านการจัดทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และระบบลงทะเบียน

จำนวน: 1 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง: 4 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา: ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์​ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าจ้าง: 17,500 บาท ต่อเดือน

หมดเขตรับสมัคร: 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.

วิธีการสมัคร: ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ apectaskforce@mfa.mail.go.th โดยตั้งชื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า “สมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานด้านการจัดทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และระบบลงทะเบียน”

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– ใบสมัคร

 

#6 พนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดการประชุมและสนับสนุนภารกิจด้านอำนวยการ

จำนวน: 3 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง: 4 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา: ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

อัตราค่าจ้าง: 15,000 บาท ต่อเดือน

หมดเขตรับสมัคร: 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.

วิธีการสมัคร: ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ apectaskforce@mfa.mail.go.th โดยตั้งชื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า “สมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดการประชุมและสนับสนุนภารกิจด้านอำนวยการ”

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– ใบสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ