เผย 9 อันดับรัฐน่าอยู่ที่สุดในอเมริกา ที่คนมีความสุข อายุยืน แถมยังประหยัดอีก

สำหรับการจัดลำดับครั้งนี้ เพื่อเป็นการสำรวจหาความสำคัญของความต้องการในผู้อยู่อาศัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย U.S News ได้ประเมินจาก 12 ปัจจัยที่ใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น ความคาดหวังในชีวิต สุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ ค่าครองชีพ รวมถึงคุณภาพและค่าใช้จ่ายสำหรับสวัสดิการประกันสุขภาพและสถานรักษาพยาบาล

คะแนนทั้งหมดที่แต่ละรัฐได้รับนั้นมาจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

9. รัฐนิวแฮมป์เชียร์ (New Hampshire)

วัดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

-ค่าครองชีพ   83.84 คะแนน

-ความคาดหวังในชีวิต   60.53 คะแนน

-คุณภาพชีวิต   97.47  คะแนน

-สุขภาพจิตที่ดีขึ้น   87.93  คะแนน

 

 

8. รัฐเวอร์มอนต์  (Vermont)

-ค่าครองชีพ  65.24 คะแนน

-ความคาดหวังในชีวิต 50 คะแนน

-คุณภาพชีวิต 80.30 คะแนน

-สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 86.21 คะแนน

 

7. รัฐมินนิโซตา (Minnesota)

-ค่าครองชีพ 85.69 คะแนน

-ความคาดหวังในชีวิต 68.42 คะแนน

-คุณภาพชีวิต 87.88 คะแนน

-สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 94.83 คะแนน

 

6. รัฐวิสคอนซิน (Wisconsin)

-ค่าครองชีพ  88.90 คะแนน

-ความคาดหวังในชีวิต 52.63 คะแนน

-คุณภาพชีวิต 78.28  คะแนน

-สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 74.14 คะแนน

 

5. รัฐเซาท์ดาโคตา (South Dakota)

-ค่าครองชีพ  85.20 คะแนน

-ความคาดหวังในชีวิต 60.53 คะแนน

-คุณภาพชีวิต 71.72 คะแนน

-สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 98.28 คะแนน

 

4. รัฐไอโอวา (Iowa)

-ค่าครองชีพ  92.89 คะแนน

-ความคาดหวังในชีวิต 50 คะแนน

-คุณภาพชีวิต 88.89 คะแนน

-สุขภาพจิตที่ดีขึ้น  100 คะแนน

 

3. รัฐฮาวาย (Hawaii)

-ค่าครองชีพ 0 คะแนน

-ความคาดหวังในชีวิต 100 คะแนน

-คุณภาพชีวิต 98.48 คะแนน

-สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 84.48 คะแนน

 

2. รัฐเมน (Maine)

-ค่าครองชีพ  70.79 คะแนน
-ความคาดหวังในชีวิต 39.47 คะแนน
-คุณภาพชีวิต 85.35 คะแนน
-สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 82.76 คะแนน

 

1. รัฐโคโลราโด (Colorado)

-ค่าครองชีพ 83.84 คะแนน
-ความคาดหวังในชีวิต 60.53 คะแนน
-คุณภาพชีวิต 97.47 คะแนน
-สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 87.93  คะแนน

 

ที่มา thisisinsider.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ