Bridge Program มอบทุนปปริญญาตรี ศึกษาต่อ Temple University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ Bridge Program มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติเพื่อศึกษาต่อที่ Temple University ในประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษานี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้ค่ะ…

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าธรรมเนียมสำหรับโครงการ  Bridge Entrance

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษา หรือ

-สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme)หรือหลักสูตร GCE A Level

-มีประกาศนียบัตร GED (General Education Development) หรือ Kosotsu Nintei Shiken หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-TOEFL iBT คะแนนระหว่า 45 และ 70 หรือ TOEFL PBT คะแนนระหว่าง 450 และ 524 หรือ IELTS (Academic) คะแนนระหว่าง 5.0 และ 5.5 หรือ PTE คะแนนระหว่าง 35 และ 49

– คะแนน TOEFL, IELTS หรือ PTE ต้องตรงตามที่กำหนด แต่ต้องการสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

วิธีการสมัคร:

-ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail

-จดหมายแนะนำจากอาจารย์

-สำเนาประวัติส่วนตัว / รางวัลที่ได้รับ

-เอกสารอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติโดดเด่น

 

ปิดรับสมัคร:

กำหนดการรับสมัครดังนี้

ผู้ที่ต้องการวีซ่านักศึกษาผ่าน TUJ

-เข้าเรียนในฤดูใบไม้ร่วง 1 มีนาคม

-เข้าเรียนในฤดูใบไม้ผลิ  1 กันยายน

-เข้าเรียนในช่วงฤดูร้อน1 ธันวาคม

ผู้ที่ไม่ต้องการวีซ่านักศึกษาผ่าน TUJ

-เข้าเรียนในฤดูใบไม้ร่วง 1 มิถุนายน

-เข้าเรียนในฤดูใบไม้ผลิ  1 กันยายน

-เข้าเรียนในช่วงฤดูร้อน 1 มีนาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.tuj.ac.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ