ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์เบอร์ลิน มอบทุนวิจัยหลังป.เอก สนับสนุนค่าครองชีพรายเดือน 89,000 บาท

A.SK Fellowships ทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก เพื่อช่วยสนับสนุนการทำวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ โดยเน้นการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและรัฐบาล

ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เป็นสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านสังคมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1969

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินช่วยเหลือรายเดือน €2,400 (ประมาณ 89,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรการวิจัยหลังปริญญาเอก สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อปฏิบัติงานด้านการปฏิรูปสังคมและการเมือง เป็นเวลา 1 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุนการศึกษานี้จัดสรรไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครไปที่ WZB ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 พร้อมกับจดหมายรับรอง 2 ฉบับ

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.wzb.eu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ