ทุนจากประเทศฟินแลนด์! สนับสนุนค่าเล่าเรียนป.ตรี & ป.โท ให้นักศึกษาต่างชาติ

Aalto University Scholarship programme คือโปรแกรมทุนการศึกษาจาก Aalto University ประเทศฟินแลนด์ ที่มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนที่ไม่ใช่ non-EU/EEA

โดยเป็นทุนการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ทุนการศึกษานั้นครอบคลุมค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 50% – 100% เลยทีเดียว! ติดตามรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุน A ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100%

– ทุน B ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน 50%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา

– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา

– สำเนาพาสปอร์ต

– สำเนารับรองผลภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

– ผลสอบ GMAT และ GRE (เฉพาะ business และ economics)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้พร้อมๆ กับการสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยสามารถสมัครเข้าเรียนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

aalto

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ