ทุนหลักสูตรฝึกอบรมด้านการทูต มารยาท และพิธีสาร ณ ประเทศโคโซโว วันที่ 9-12 พ.ย. 2018!!

สถาบันการศึกษาพิธีสารและการทูตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรม “หลักสูตรด้านพิธีสารและมารยาททางการทูตเต็มรูปแบบ

หลักสูตรและพิธีการทางการทูตนี้จะนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในสาขาต่างๆ จากภูมิภาค และเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเยาวชน และผู้นำเยาวชนในการศึกษาประวัติ

บทบาท โครงสร้าง ความสามารถ และกิจกรรมที่จัดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นทางทหาร การรักษาความปลอดภัยทางการเมืองและเศรษฐกิจที่การทูตต้องรู้ สำหรับการป้องกันประเทศใหม่ๆ จากการจำลองเหล่านี้

นักเรียนจะได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นและชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับขีดความสามารถและข้อจำกัด ที่กำหนดนโยบายในการพิจารณาเรื่องความเข้าใจร่วมกัน ความสัมพันธ์ทางการทูตธุรกิจและความมั่นคงที่ดีที่สุดระหว่างคู่ค้า

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรด้านพิธีสารและมารยาททางการทูตเต็มรูปแบบ ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2018

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนที่มีภูมิหลังทางวิชาการที่แตกต่างกัน มีความสนใจโดยทั่วไปในด้านความมั่นคงและการรวมกลุ่มยูโร – แอตแลนติก

– ผู้เชี่ยวชาญ(อายุน้อย) ที่สนใจในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมและสหวิทยาการ

– ข้าราชการผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชน นักการเมืองรุ่นใหม่ เจ้าหน้าที่ของรัฐสภาที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการพิธีสาร

 

มูลค่าทุน

การสนับสนุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

– สำหรับนักเรียนสัญชาติโคโซโว : 35 ยูโร (ประมาณ 1,400 บาท)

– สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ถือสัญชาติโคโซโว : 42 ยูโร (ประมาณ 1,600 บาท)

– ค่าใช้จ่ายนี้จะรวมถึงการเข้ารับฟังบรรยาย การฝึกอบรม อุปกรณ์ กิจกรรมทางสังคม และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรอบโคโซโว

– ค่าใช้จ่ายนี้ทางผู้จัดจะออกให้ แต่ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร

– ทุนการศึกษา : ADP ยินดีให้ทุนการศึกษา 2 ทุนเต็มจำนวน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งที่พัก อุปกรณ์ที่จำเป็น เอกสารการบรรยาย อาหารว่าง การรับรอง และการเข้าชมการศึกษา

– ที่พัก : ADP จะจัดหาทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมการศึกษา 3 คน ซึ่งจะครอบคลุมสำหรับผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้ถือสัญชาติโคโซโว
– ที่พักอื่นๆ สามารถขอการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อจองได้ในราคาที่เหมาะสมนั่นคือ 15 ยูโรต่อคืน (ประมาณ 560 บาท)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจทุกคนจะต้องส่ง CV และจดหมายตอบรับไปที่ : [email protected], +37745603619 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2018 เวลา 23.59 น.

 

หมดเขตรับสมัคร:

5 พฤศจิกายน 2018 เวลา 23.59 น.

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ