การฝึกงานกับ IBM Digital ณ ประเทศไนจีเรีย ปี 2019

International Business Machine (IBM) เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในทวีปแอฟริกา

การฝึกงานนี้ เปิดรับนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรี ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

การฝึกงานนี้มีให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเป็นการฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ผู้ฝึกงานจะต้องเป็นยุวทูต D-NA เพื่อบรรลุข้อตกลงกับผู้ใช้ D-NA ใหม่รายสัปดาห์ นานถึง 6 เดือน

IBM มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายและภูมิใจที่ได้เป็นนายจ้างที่มอบโอกาสให้อย่างเท่าเทียมกัน

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกรสนิยมทางเพศ พันธุกรรม ความพิการ อายุ หรือสถานะของทหารผ่านศึก

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานในด้านการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในทวีปแอฟริกา กับบริษัท IBM ณ ประเทศไนจีเรีย ระยะเวลา 6 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

– มีทักษะด้านการจัดการเวลา

– สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

– มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจา ต่อรอง และทักษะด้านการนำเสนอ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ โปรดติดต่อไปยังองค์กร

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ